Våga fråga varför en elev är ensam

Det behövs både introverta och extroverta personer för att en grupp ska fungera bra, säger Kajsa Sundell, kurator i en gymnasieskola. Foto: Johan Strindberg

Utgå inte från att det är ett introvert personlighets­drag som gör att en elev är ensam, betonar skolkuratorn Kajsa Sundell. En ordentlig utredning bör göras och i klassen kan man jobba i mindre och trygga grupper.

Jag träffar Kajsa Sundell i personalrummet på Upplands-Bro gymnasiet norr om Stockholm. I går lyssnade hon på ett radioprogram med forskaren Svenny Kopp. Något som gjorde starkt intryck. Hon har skrivit ner ett citat från programmet.

”Om du är på en skola och ser en ensam flicka då ska din klocka ringa.”

Som kurator på flera gymnasieprogram träffar hon relativt ofta elever som upplever att de är ensamma och utanför gemenskapen.

Det kan vara svårt för lärare och personal inom elevhälsan att veta varför en del elever är för sig själva. Om det är till följd av en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd, om det bottnar i ett introvert personlighetsdrag eller andra orsaker.

– Man kan inte utgå från att utanförskap beror på att det är en introvert personlighetstyp. Det är en för enkel väg. En förklaring kan vara autism eller att man har haft en bästa vän i många år och att det nu inte är så längre i gymnasiet. Man kan vara introvert men ha vänner. Och man kan vara extrovert utan vänner, säger Kajsa Sundell.

När det gäller elever som verkar vara ensamma eller utanför i klassen är det ofta mentorerna som ordnar så att de kan komma till någon av skolans kuratorer. Många av de som känner sig ensamma kommer ofta på flera samtal.

Om man som lärare känner oro för en elev är det viktigt att prata med eleven och att ha dialog med föräldrarna. De kan till exempel berätta om situationen har ändrats jämfört med grundskolan.

Kajsa Sundell upplever att det är fler elever från högskoleförberedande program än från yrkesprogram som kommer till henne.

– På yrkesprogrammen jobbar eleverna väldigt nära sin lärare och där kan lärarna flagga för elever som de är oroliga för.

I en klass med introverta eller tillbakadragna elever är det viktigt att de till exempel får redovisa i mindre grupper eller att de kan ha diskussioner i bikupor.

– Jag träffar många elever som har svårt att ta plats i klassrummet. Det blir för laddat. En del har talängslan. Om de får vara i en liten grupp med kompisar som de känner sig trygga med så kan det gå lättare.   

En grupp behöver både ha introverta och extroverta personer. Annars kan klimatet bli osunt, betonar Kajsa Sundell.

– Det behövs personer som tänker efter och analyserar och de som får igång samtal snabbare. 

Kajsa Sundells tips

Råd om du har elever som är utanför i en grupp.

  • Våga fråga vad det beror på. Räkna inte med att eleven har valt den här situationen.
  • Inkludera vårdnadshavare vid oro.
  • Anlita elevhälsan.
  • Uppmuntra till diskussioner och redovisning i små grupper i klassrummet.