Sök

Så blir coronakrisen undervisning

Allt gick väldigt fort. Över en natt förväntades lärare komma på distansuppgifter av samma kvalitet som ”vanlig” undervisning.
Här är några exempel på hur lärare tar hjälp av coronakrisen för att göra det.

Löfven och Tegnell under lupp

Presskonferenserna avlöser varandra under coronapandemin. Sarah Andreasson, lärare på Sven Eriksonsgymnasiet i Borås, har kopplat det till svenskundervisningen genom att låta eleverna analysera talen av statsminister Stefan Löfven och presskonferenserna med statsepidemiolog Anders Tegnell. 

– Det har varit mycket givande. Elevernas uppfattning om vad som är bra och mindre bra i de olika talen skiljer sig åt. Men vi får in begreppen ethos, pathos och logos i ett aktuellt ämne, säger Sarah Andreasson.

Jämför med 1930-talets depression

Klassiska bilden ”Migrant Mother” av Dorotea Lange från den stora depressionen 1930.

För att få nya insikter har historieläraren Martin Holmén på S:t Botvids gymnasium låtit sina elever jämföra coronakrisen med 1930-talets ekonomiska depression.

– Vi har undersökt hur man använder historiska referenser i samtidsdebatten. Exempelvis har eleverna fått sätta sig in i John Maynard Keynes tankegångar – den liberale ekonomen bakom 30-talets krishantering – och fundera över om det finns likheter med Sveriges, USA:s och EU:s strategier så här långt.

Pandemi i matteformat

Vetenskapens hus har tagit initiativ till en rad Youtube-filmer där forskare belyser hur man kan försöka förstå coronapandemin – med hjälp av matematik.

I en av filmerna, som har fått stor spridning på nätet, berättar professor Tom Britton om hur antalet sjuka ökar utifrån diagram och exponentiell tillväxt. Och hur det i värsta fall kan sluta med att alla avlider. Han förklarar även vad som krävs för att spridningen inte ska gå alltför snabbt.

Vardagsslöjd räddar gammalt skräp

För en slöjdlärare är det tacksamt att jobba med återbruk av vardagsmaterial under distans- och kristider. Högstadieläraren Louise Wild, som arbetar på Friskolan Asken i Strängnäs, har skapat en uppgift som bygger på att eleverna får återvinna föremål eller material som de har hittat i hemmet; kläder, konservburkar eller skärp, vad som helst. Och skapa något helt nytt.

– Uppgiften handlar om att få dem att se nya användningsområden, att motverka slit och släng och om att få in slöjdandet i vardagen.