Sök

Här har antalet samtal dubblats i coronakrisen

Många lärare har sökt hjälp hos Lärarförbundet under våren. Foto: Privat/Colourbox

Hallå där Cecilia Huss, chef på Lärarförbundets avdelning Kontakten dit medlemmarna kan höra av sig med frågor.

Cecilia Huss. Foto: Privat

Vilka har varit de vanligaste frågorna under coronakrisen?

– Många gymnasielärare har reagerat på att de har förväntats vara på plats i skolan trots distans­undervisningen. I grundskolan gäller problemen till största del föräldrar som låter sjuka barn gå till skolan. Men den allra vanligaste frågan handlar om personer som är i riskgrupp eller har någon anhörig i riskgrupp. Andra frågor rör smittbärarpenning och vad som händer om man stannar hemma då man inte anses uppfylla kraven för smittbärarpenning.

Hur mår lärarna?

– Vi har nästan haft en fördubbling av antalet inkomna samtal under den här perioden fast vi på Kontakten kan bara ge en bild av vilka frågor som ”trendar” bland de som ringer till oss, inte av yrkesgruppen i stort. Men exempelvis har många förtvivlade grundskollärare berättat att de har varit tvungna att bedriva distansundervisning parallellt med ordinarie lektioner för de elever som hålls hemma av sina föräldrar, trots skolplikten.

Är det deras ansvar?

– Det här är en gråzon. Allt är väldigt otydligt och lärare vet inte hur de ska förhålla sig till de här omständigheterna: Ska man strunta i de elever som är hemma? Ja, det här är väldigt knepigt.

LÄS MER: Coronapressen: 8 av 10 lärare får ökad arbetsbörda