1 av 5 grundskolor inte redo för en skolstängning

Distansundervisning vid en eventuell stängning av grundskolorna riskerar att slå hårt mot de yngsta eleverna som har en "socialt utmanande hemmiljö", enligt en ny granskning. Foto: Colourbox

Var femte grundskola är inte särskilt väl förberedd för en skolstängning. Det visar en ny granskning från Skolinspektionen som slår fast att en stängning riskerar att slå hårdast mot de yngsta eleverna.

21 procent av rektorerna uppger att de bara ”till viss del” är förberedda på att helt gå över till distansundervisning om coronapandemin skulle tvinga grundskolorna att stänga. 51 procent uppger att de ”till stor del” är det. Medan 27 procent svarar att skolan ”helt och hållet har beredskap för att kunna bedriva undervisningen med fortsatt hög kvalitet om det blir aktuellt”. En procent av rektorerna svarar att de ”inte alls” är förberedda.

Det visar en ny rapport från Skolinspektionen som publicerades i dag.

Tuffast för de yngsta

Och att helt gå över till distansundervisning skulle vara allra tuffast för de yngsta eleverna, enligt rapporten.

”Rektorer påpekar att det inte är lämpligt att bedriva undervisning med de yngre eleverna på distans då de har ett mycket större behov av att en lärare fysiskt leder skolarbetet och dessutom har ett stort behov av social interaktion”, skriver Skolinspektionen i rapporten.

Dessutom påpekar flera rektorer att yngre elevers möjlighet till distansundervisning är ”avhängig vilken omsorg de har hemma” och att ”det kan uppstå särskilda svårigheter för elever med socialt utmanande hemmiljö”.

Vissa elevgrupper särskilt sårbara

Rektorer på skolor med en hög andel elever med utländsk bakgrund är överrepresenterade bland dem som uppger att de är sämre förberedda för en eventuell skolstängning. Flera rektorer lyfter också fram att vissa elevgrupper skulle vara särskilt sårbara vid en stängning. Dels elever som ännu inte erövrat det svenska skolspråket, men även elever som av andra skäl är i behov av särskilt stöd eller extra anpassningar.

Granskningen genomfördes på 260 grundskolor och grundsärskolor i början av hösten – innan smittspridningen tog ordentlig fart igen. Skolinspektionen har intervjuat rektorer och elever på skolorna, men eftersom de velat ”visa hänsyn för lärarnas och elevhälsas viktiga uppdrag under pandemin har vi valt att inte ta deras tid i anspråk i denna granskning.” 

"Lyckats väl med mycket"

Likt många tidigare rapporter visar också denna granskning att pandemin ”inneburit en påfrestning för lärare och annan personal”.

Skolinspektionen understryker att mycket i granskningen visar att skolorna ”lyckats väl med att skapa en beredskap för att hantera de omställningar som den pågående pandemin medför”. Men rapporten pekar även ut ett antal särskilda utmaningar för grundskolorna i sitt fortsatta pandemiarbete.

Måste försöka minska trängseln

Dels menar man att skolorna mer aktivt måste arbeta med att följa upp vilken inverkan den ökade frånvaron hos både elever och personal har för elevernas utbildning och kunskapsutveckling. Enligt granskningen måste skolorna också arbeta mer proaktivt för att identifiera oro hos eleverna.

Slutligen konstaterar Skolinspektionen att det ”krävs ytterligare kraftsamling för att skapa uthållighet i efterlevnaden av de åtgärder som införts för att motverka smittspridning, i synnerhet avseende åtgärder för att hålla avstånd och minska trängsel i skolans lokaler”.

Här kan du läsa hela rapporten.

LÄS ÄVEN

Lärarnas covid-19-frågor – och svaren

Covidrestriktionerna skapar konflikter mellan elever och lärare

Lärarförbundets krav: Karantän för förskolebarn

Fritidslärare avdramatiserar akuta corona-kit