Tipsen som får både lärare och elever att må bättre

"Jag är lärare och beteendevetare och har arbetat på en skola som hotades av nedläggning på grund av stora problem med hot och våld, säger Mark Siegbahn (till vänster).

Vi missar dagligen situationer där vi hade kunnat leverera en bättre idé eller en bättre lösning, säger Mark Siegbahn, lärare och beteendevetare.

Mark Siegbahn är lärare på Anneroskolan och Drottning­högsskolan i Helsingborg. Han har skrivit boken "Ananas och spetsiga skor – konsten att påverka världen genom beteende­design".

Din bok utgår till stor del från begreppet beteendedesign. Vad är det?

– Beteendedesign är ett vetenskapligt fält som handlar om att ta hälsosamma beslut. Det vill säga de psykologiska faktorer som påverkar oss när vi tar beslut i vardagen; i skolan, i mataffären, på träningen eller hemma. Vi missar dagligen situationer där vi hade kunnat leverera en bättre idé eller en bättre lösning med hjälp av både beteendedesign och neurokemi.

Neurokemi? Berätta.  

– Neurokemi är läran om hjärnans kemiska sammansättning och funktion. Jag skriver främst om fyra signalsubstanser och hormoner som påverkar hur vi mår; dopamin skapar förväntan och välmående, serotonin ger bekräftelse och mod och endorfiner ger ett lyckorus, medan oxytocin friges när vi känner välbehag. Vi påverkas alltid av de substanserna, vare sig vi vill eller inte. En dos om dan så mår man bra, brukar jag säga. 

Hur kom det sig att du intresserade dig för det här?

– Jag är lärare och beteendevetare och har arbetat på en skola som hotades av nedläggning på grund av stora problem med hot och våld. I stället för att bara titta på hur andra har löst liknande problem gjorde vi en plan och såg över vårt ”beteende” och det gick väldigt bra. Därefter blev jag projektledare för ”Hjärna – Puls – Glädje”, som bygger på forskning inom beteendedesign, kombinerat med forskning om hur fysisk aktivitet kan ge mer trygghet och studiero.  

Du skriver att alla kan, med ganska små medel, bidra till att både man själv och omgivningen mår bra? Vad kan lärare lära sig av din bok?

– Kunskapen om beteendedesign och signalsubstanser ger förståelse av hur du fattar beslut och kreativt ledarskap för välmående. Boken riktar sig både till en allmänhet och till lärare. För lärare ingår det ett fördjupningsmaterial som vi kallar ”Skolutmaningen”. En sammanställning av utmaningar och diskussionsfrågor att arbeta med, i klassrummet eller i arbetslaget. 

Kan du bjuda på ett enkelt tips till lärare, som kan bidra till positiv energi?

– Ja, om vi säger att du är i skolan hela dagen: Vilken känsla tar du med dig hem? Jo, den som har påverkat dig starkast under dagen. Samma sak gäller elevernas upplevelse. Så om läraren gör något roligt, det kan vara en liten sak som tar två minuter, exempelvis att titta på några skojiga klipp eller låta eleverna göra en rolig fysisk aktivitet, så går eleverna hem och minns skoldagen som något roligt.

LÄS ÄVEN

Sex tips: Så skapar du studiero i klassrummet

Våldschocken: Lärarna som är värst utsatta

Lärare, lider du av etisk stress?

Forskare: Skolan förstärker elevernas ojämlika förutsättningar