Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Vad kännetecknar en bra pedagog?

Ursprungligen publicerad i tidningen Mivida

När man frågar människor vilka kvaliteter som utmärker en duktig pedagog får man många intressanta svar. En god lyssnare, god simultanförmåga, att i första hand se till barnets välmående, att skolgången ger mätbara resultat, att man anpassar undervisningen efter individens unika behov. Trots att det inte kommer som en överraskning att yrket kräver en bred kompetens slås man av komplexiteten som skolans utmaningar samlar. Det är naturligtvis viktigt att se uppgiften som ett lagarbete, men också att vi har en kollegial diskussion som ger framtidstro och trygghet.

Det finns mycket att lära av hur andra gör för att lyckas. Ett sätt att uppmärksamma och sprida sådana goda exempel är att varje år utse årets lärare/pedagog i olika skolämnen. NCFF utser i samarbete med Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund och Varsam AB årets lärare i tre olika kategorier: lärare i hem- och konsumentkunskap, idrottslärare och fritidspedagoger.

Att vara en god lärare innehåller många olika delar och juryn som skall välja en av kandidaterna får ofta väga olika kvaliteter mot varandra. Vilka egenskaper är då viktiga? Är det att vara kreativ och nyskapande? Är det att vara tydlig och ställa krav? Är det att vara en god förebild, att ha ett gott hjärta och ge omsorg?

Med tanke på alla duktiga lärare som vi vet finns runt om i landet är det förvånande att inte fler nomineringar skickas in. Kanske är det en kombination av att många prestationer sker i det dolda och av den gamla hederliga jantelagen som säger att man inte får framhäva sin egen förmåga allt för starkt. En reflektion är att många verkar ha lättare för att beskriva särskilda insatser, saker man gjort utöver vanlig undervisning. Men få utvecklar sin beskrivning av hur pedagogikens kärna ser ut. Det som handlar om mötet med eleven där lärandet på olika sätt sker. Kanske är det så att jobbet med de mätbara kunskaperna är allt för självklart och det informella lärandet är svårare att beskriva? Det finns många lärare som har änglars tålamod. De som inte låter sig provoceras till att kränka den som kränker utan skapar en utvecklande och hälsosam lärmiljö där olikheter får utrymme. Lärare som stärker det goda genom att själva agera som föredömen. Lärare som har kraft att ta obekväma beslut och visa vägen.

Det finns olika förutsättningar runt om i Sveriges skolor och därmed finns det också många olika unika kreativa och pedagogiska lösningar för att nå skolans mål.