Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

SFI-lärare får egen utbildning

Ursprungligen publicerad i tidningen Alfa

I höst startar Sveriges första lärarutbildning för lärare i SFI. ”Svenska för invandrare och grundläggande vuxenutbildning” blir då en fast utbildningsgång inom lärarprogrammet vid Stockholms universitet.

Studenterna läser 120 högskolepoäng svenska för invandrare och svenska inom grundvux, 60 poäng i ett modernt språk och30 poäng samhällskunskap. Utbildningen är tvärvetenskaplig – studenterna lär sig inte bara om andraspråksutveckling utan även om till exempel migrationsprocesser, integration och diskriminering.

Tidigare har det inte funnits någon specifik utbildning för SFI-lärare och många av dem som undervisar i ämnet saknar i dag både lärarutbildning och formell ämneskompetens.

”Kompetenta SFI-lärare är avgörande för att alla de som går SFI-utbildning ska få en professionell språkundervisning som förberedelse för att klara vardagen i Sverige och kunna bli delaktiga i samhälls- och arbetsliv”, skriver Inger Lindberg, professor i tvåspråkighet vid Stockholms universitet, i ett pressmeddelande.

2008 deltog runt 75 000 personer i svenskundervisning för invandrare, SFI, i Sverige.