Litteratur ett sätt att skapa sammanhang

Ursprungligen publicerad i tidningen Alfa

Skönlitteratur spelar en viktig roll i sva-undervisningen, anser Veronica Sköldqvist. Hennes elever läser många texter som är kopplade till vad de gör i SO- och NO-undervisningen.

Veronica Sköldqvist är lärare i svenska som andraspråk på Treälvsskolan i Östersund. Till hennes klassrum kommer elever, från årskurs 1 till 9, som läser svenska som andraspråk samtidigt som klasskamraterna har svenska. Hon undervisar också i en nystartad förberedelseklass.

– Skönlitteraturen spelar en otroligt viktig roll. Jag brukar säga att vi gör olika resor. Vi läser massor av skönlitterära texter för att eleverna ska få ett rikt ordförråd. Det som skiljer sva-undervisningen från svenskundervisningen är nog att vi fokuserar mycket mer på språket.

Veronica Sköldqvist väljer böcker utifrån vad eleverna håller på med i andra ämnen. Håller de till exempel på med mänskliga rättigheter kan hon välja en bok som handlar om det, som Felix gatubarn av Monica Zac.

– Då får de det perspektivet och så jobbar vi kring det. De får SO i svenskan.

Läser eleverna om den industriella revolutionen kan de läsa Charles Dickens Oliver Twist hos henne. Det ger en inblick i hur det var i England på den tiden.

Hon har några böcker som hon hela tiden återkommer till, exempelvis Katitzi och som alla – oavsett ålder – tycker om. En annan är Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, som elever i olika sva-grupper arbetar med på olika nivåer.

Just nu håller årskurs 4 på med Sveriges alla landskap. I sva-undervisningen läser de en bilderbok med Nils Holgersson.

– Eleverna får både text och bild som vi kombinerar med film. Arbetet i SO förstärks när de har sva hos mig.

Högstadieeleverna vill läsa samma böcker som sina klasskamrater. Så när klasserna läser Jan Guillous Ondskan eller Jonas Hassen Khemris Ett öga rött så hakar Veronica Sköldqvist på.

– De som går i sjuan nu har varit här i två, tre år och klarar att läsa samma bok. När jag har elever som varit kort tid i Sverige får jag göra på ett annat sätt. Får jag en elev från förberedelseklassen tar jag hjälp av studiehandledaren.

Hon vill att eleverna ska komma i kontakt med svenska författare som Astrid Lindgren och Selma Lagerlöf. Det är viktigt att de får med sig samma kulturskatt som klasskamraterna och känner till olika karaktärer.

– Kommer de nyanlända i åttan har de bara två år på sig att hämta in den kunskap som de andra eleverna fått sedan årskurs 1.

Både Astrid Lindgrens och Selma Lagerlöfs böcker passar bra till alla åldrar, anser hon.

– Med lite äldre elever brukar jag använda Mio Min Mio och Bröderna Lejonhjärta. Till Emil i Lönneberga, som jag använder på låg- och mellanstadiet, finns bra färdigt material och lättlästa böcker.

I årskurs 9 kan hon använda Gösta Berlings saga och på olika sätt förbereda eleverna inför gymnasiet.

– När de kommer dit ska de bland annat känna till olika epoker. Jag brukar göra en snabbgenomgång.