Liberal röst vill förändra skolan

Den här artikeln publicerades ursprungligen på tidningengrundskolan.se

Det är mycket skoldebattören Isak Skogstad vill förändra i skolan. I sin första bok går han bland annat till attack mot lärarutbildningarna.

Undervisning i matematik för årskurs 3 på Gärdets folkskola 1952.<br />Foto: TT Historical

Gymnasieläraren Isak Skogstad är en av de debattörer som syns och hörs allra mest när skolans problem diskuteras, alltifrån stök till lågaffektivt bemötande och kunskapskrav.

Han förespråkar katederundervisning med betoning på faktakunskaper och disciplin. Nyligen blev Isak Skogstad även skolpolitisk expert hos Liberalerna. I boken Isak Skogstads obekväma sanningar om skolan presenterar han sina åsikter om undervisningsmetoder och tar stöd i forskning.

Om Isak Skogstad fick välja bara en sak att förändra i skolan, så skulle det vara lärarutbildningarna, säger han.

Isak Skogstad utsågs nyligen till skolpolitisk expert för Liberalerna.<br />Foto: Ernst Henry

– Det är ett stort problem att lärarutbildningarna utbildar pedagoger snarare än lärare. Många studenter känner sig inte redo för klassrummet när de får sin legitimation, på grund av att lärarutbildningen frånkopplats från verkligheten och klassrumsundervisningen.

Hur menar du?

– Man lär ut pedagogiska teorier som är irrelevanta för lärare. Det relevanta är hur man lär ut kunskaper effektivt. De svaren finns inte hos de pedagogiska husgudarna. Däremot finns de i modern evidensbaserad forskning om inlärning och hur hjärnan fungerar.

Vad är kontroversiellt i boken?

– Frågan om inkludering. Jag menar att inkludering på sikt leder till exkludering. Elever med inlärningssvårigheter har svårt att klara sig i ordinära klasser om de inte får den hjälp de behöver. En annan effekt är att lärare går in i väggen för att de inte har resurser att anpassa undervisningen på 30 olika sätt.

Förlorar inte eleverna med svårigheter på det här?

– Jag menar såklart inte att vissa elever aldrig ska få gå i en ordinarie klass, men inkluderingstanken har gått för långt. Man har slopat många särskilda undervisningsgrupper, samtidigt som eleverna inte når sina mål. Jag tycker exempelvis att man ska återupprätta speciallärarens roll i skolan.

Vad vill du att lärare tar med sig från boken?

– Att de är oerhört betydelsefulla. Det svenska skolsystemet har successivt nedmonterat lärarens roll som kunskapsförmedlande auktoritet. Vi måste återupprätta lärarens roll i klassrummet, både för elevernas lärande och lärar­yrkets status.