Sök

Den sanna bilden av skolan

Den här artikeln publicerades ursprungligen på tidningengrundskolan.se

Lärarstiftelsen har låtit elever och lärare komma till tals genom att rita sin bild av skolan, så som verkligheten ser ut, inifrån.
– Skolan är väldigt komplex, vilket kan vara svårt att förstå för utomstående, säger ordföranden Eva-Lis Sirén.

Projektet Skolan i bild inleddes på bokmässan, där alla monterbesökare fick rita sin bild av skolan.

Det finns något som saknas i den ständiga debatten om skolan i dag, tycker Eva-Lis Sirén, ordförande på Lärarstiftelsen. Nämligen elevernas och lärarnas egna bilder av skolan. Därför har Lärarstiftelsen i samarbete med Lärarförbundet drivit projektet Skolan i bild där elever och skolpersonal själva har uppmuntras att skapa sina egna bilder, bokstavligen, för att visa den verklighet de befinner sig i.

– Det här har även varit ett demokratiprojekt om källkritik som har handlat om att reflektera över vad som är falskt och sant i de bilder av skolan som vi dagligen möts av. I dag är vi omgivna av betydligt fler bilder än tidigare och då måste vi lära oss att förhålla oss till dem på samma sätt som till en text, säger Eva-Lis Sirén och fortsätter:

– Vårt syfte har alltså varit att låta alla komma till tals, för hur väl stämmer elevernas och lärarnas uppfattning av skolan överens med allmänhetens?