Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

De har en plan för allt

Ursprungligen publicerad i tidningen Mivida

Från läsårsplaneringen till musiken på lektionerna. Mark Siegbahns elever kan påverka det mesta.

Foto: Magnus TorleDet finns mer än 300 regler i Svenska basketbollförbundets regelbok. Men hur många av dem är relevanta när sexorna spelar match på Drottninghögsskolan i Helsingborg? Den frågan överlåter läraren Mark Siegbahn till eleverna som samlats i mittcirkeln i idrottshallen.

– Man får inte gå runt och hålla i bollen. Man måste studsa, säger en av dem.

– Om du tar upp bollen måste du passa eller skjuta, säger en annan.

Mark Siegbahn söker ögonkontakt med de andra i ringen.

– Håller ni med så långt. Inga protester?

Nej, alla verkar vara med på tåget. Men en kille vill lägga till något.

– Man får bara studsa tre gånger med bollen, säger han.

– Nej, nej, kompisarna skakar på huvudena.

– Det är nog handboll du tänker på, gissar Mark Siegbahn.

Ordet går vidare och gruppen kommer överens om ytterligare några regler, som att det inte är okej att puttas eller rycka bollen ur en motspelares händer.

Foto: Magnus TorleMark Siegbahn sammanfattar vad gruppen kommit fram till utan att rätta eller göra några tillägg. Han utser en spelare i varje lag som får ansvara för att spelet blir schyst. Sen drar matchen i gång med läraren på sidlinjen.

– Jag skulle nog säga att de kom fram till de regler som jag själv uppfattar som viktigast i basket, säger han.

Huvudsaken är att de förstår spelets grundidé, tycker han.

– Alla regler behöver inte finnas på plats från början utan man kan fylla på efterhand. Om jag går in som domare är det risk att jag blåser sönder spelet och hämmar utvecklingen.

Ramen för allt som händer under Mark Siegbahns lektioner är den övergripande läsårsplaneringen som han har gjort tillsammans med eleverna. Det går till så att han först skriver upp de moment som måste finnas med under läsåret, till exempel kroppskontroll, orientering eller takt och rytm. Sedan får eleverna vara med och bestämma ordningen och omfattningen av dessa. Eleverna får också tycka till om vad som ska bedömas under ett visst moment och vilka prestationer som ska krävas för olika betygssteg.

Under terminens gång får eleverna gå in på klassens webbforum och komma med förslag på aktiviteter under de olika momenten. Sedan blir det en omröstning bland eleverna. En förutsättning för att det ska funka är att eleverna känner till målen för undervisningen, anser Mark Siegbahn.

– Annars väljer de saker som de gillar snarare än sådant de behöver lära sig.

I årskurs sex upplever han att de flesta har förstått.

– Om läsårsplaneringen säger att vi ska ha pulshöjande aktiviteter en viss vecka så kommer de med förslag som boxercise eller hinderbana. De föreslår inte yoga, konstaterar han.

Den här dagen är sexorna uppdelade i två grupper som har lektion efter varandra. Kunskapsinnehållet är till stora delar samma för de båda grupperna. Mycket kretsar kring intervallträning och maxpuls. Men aktiviteterna skiljer sig åt. Grupp A har valt olika lekar med en så kallad kinball, en stor, svart boll som Mark Siegbahn blåst upp före lektionen.

Foto: Magnus Torle Eleverna har förvandlat idrottshallen till en gigantisk version av den klassiska skolgårdsleken King. Spelplanen består av fyra rutor med bänkar emellan och målet är att avancera från slavrutan till kungarutan. I den här varianten är det ett helt lag i varje ruta som samarbetar för att skicka bollen vidare till motspelarnas rutor. Spelet ackompanjeras av dansmusik som strömmar ur högtalarna.

– Man blir peppad av snabb musik med mycket bas, tycker Borhan Alii.

– Det är vi som har föreslagit de här låtarna för Mark, förklarar klasskompisen Lena Le.

Efter en stund avbryter Mark Siegbahn leken och samlar eleverna kring sin lärplatta. På skärmen syns mätvärden från pulsmätarna som varje elev bär på kroppen. Och Mark Siegbahn vill att eleverna ska koppla dessa värden till matchbilden.

– Mätaren visar rött på alla som var i den här Kingrutan. Varför då tror ni?

– De fick kämpa för att få bort bollen från sin ruta, svarar någon.

– Ja precis, det var där bollen var mest under spelet.

Det viktigaste budskapet från pulsmätarna är nog ändå att lek är en effektiv pulshöjare.

– Man behöver inte gå ut och springa eller simma för att få motion. Hur många tyckte det här var jobbigt? undrar Mark Siegbahn.

Eleverna skakar på huvudet.

– Man tänker inte på att man springer för det är bara roligt, konstaterar en av dem.

Efter lektionen förklarar Borhan Alii och Lena Le sina strategier för elevinflytande. Det handlar om att kunna motivera sina förslag, menar de.

– Man måste säga att en aktivitet är bra för hälsan och ger mycket kondition. Då tycker Mark att det är ett bra förslag, säger Borhan Alii.

Lena Le tar boxercise som exempel.

– Om vi vill boxas då kan vi säga att vi både får jobba med pulsen och träna rytmkänslan, för­klarar hon.

– Ja, för man kan slå på mitsarna i takt till musiken, fortsätter Borhan Alii.

Mark Siegbahn säger hej då till eleverna och kan slå sig ner för att ge sin syn på elev­inflytande.

– Som lärare tror man att man står för facit men eleverna trivs så mycket bättre när de får hitta sina egna lösningar. De känner gruppen bättre än vad jag gör och vet vad som funkar.

En annan viktig sak, enligt honom, är att eleverna får känna att deras åsikt har betydelse och att de lär sig att lyssna på varandra. Han tror också att undervisningen blir mer varierad om eleverna ges inflytande. Ett exempel är när han låter de mindre barnen springa en hinderbana efter eget huvud.

– Plötsligt har jag 45 olika exempel på hur redskapen kan användas som jag aldrig hade kommit på själv.

Men elevinflytande fungerar dåligt i en otrygg elevgrupp, har han märkt. Viljan att uttrycka egna tankar och önskemål dör direkt om en elev möts av tråkiga kommentarer från klasskompisarna.

– I grupper där elever börjar kränka varandra, där måste jag jobba med tryggheten först och inflytande sedan, berättar han.

Och i det arbetet behöver han hjälp av de andra lärarna på skolan.

– Jag har bara de här eleverna ett par timmar i veckan så det gäller att samarbeta med kollegorna som har dem resten av tiden.