Sök

Så ska lärarassistenter avlasta lärare

Den här artikeln publicerades ursprungligen på tidningengrundskolan.se

Skolverket har rett ut vad lärarassistenter kan göra. Allt från att packa upp skrivböcker till att ta ett stort ansvar för elevernas trivsel.

Foto: Istockphoto

Det har varit oklart vilka arbetsuppgifter lärarassistenter ska ha. Skolverket har därför tittat på vad lärarassistenterna får göra enligt skollagen. Behoven ser olika ut på skolorna och Skolverket har därför gjort ett webbstöd som skolorna kan använda för att inventera sina behov.

Bland fördelarna med lärarassi­stenter nämns att arbetsmiljön blir bättre och att lärarnas känsla av otillräcklighet minskar, men forskning visar också att lärarna får mer undervisningstid.

Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet, välkomnar lärar­assistenterna men är kritisk till att kommunerna samtidigt skär ner på resurspersonal. Riksdagen har dessutom beslutat att halvera anslaget till lärarassistenter till 500 miljoner kronor 2020.