Sök

Frågor och svar: så funkar orosanmälan

Den här artikeln publicerades ursprungligen på tidningengrundskolan.se

Foto: Istockphoto

Vad betyder anmälningsplikten för skola, fritidshem och förskola?

Svar: Att du är skyldig (enligt 14 kap 1 § i SoL, Socialtjänstlagen) att genast anmäla till socialtjänsten om du i tjänsten får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Det räcker alltså med en misstanke. Du har inte rätt att vara anonym. En anmälan kan vara skriftlig eller muntlig. En skriftlig anmälan minskar i allmänhet risken för missförstånd.

Vad gör jag om jag är osäker?

Svar: Prata med kollegor, elevhälsoteamet och din chef. Skolan och/eller du kan – utan att nämna några namn – konsultera socialtjänsten för att få veta om du ska anmäla eller inte. Sedan är det socialtjänsten som utreder om oron är befogad.

Räcker det om jag anmäler till min chef eller skolledningen?

Svar: Nej, du har enligt lag ett personligt ansvar att göra en anmälan.

Vad händer om jag inte anmäler oro?

Svar: Du kan dömas för tjänstefel.

Kan jag få reda på vad socialtjänsten gör efteråt?

Svar: När en anmälan om barn kommer in till socialtjänsten görs först en förhandsbedömning. Därefter tas beslut om huruvida en utredning ska inledas eller inte. Du har rätt att få reda på om socialtjänsten har beslutat att göra en utredning eller inte. Övrig information är sekretessbelagd.

Kan jag få hjälp av facket?

Svar: Ja, om du inte exempelvis får stöd av skolledningen eller känner dig trygg efter en orosanmälan bör du vända dig till det lokala skyddsombudet eller direkt till Lärarförbundet.