Sök
Publishing-priset logga

Gratis fritidsklubbar i utsatta områden

Jananders Mattsson (M) och Rosi Hoffer (S) har olika åsikter om fritidsverksamheten för mellanstadiebarn i Östersund. Foto: Getty.

Oppositionen i Östersund protesterar mot förslaget om avgiftsbelagda fritidshem för mellanstadieelever – och gratis fritidsklubbar för barn i utsatta områden.
– Ni separerar barn utifrån föräldrarnas plånbok! säger Rosi Hoffer (S).

Mellanstadieelever i Östersund kan i dag gå till klubben, en gratis verksamhet som fritidsgårdar erbjuder till just den åldersgruppen. Men nu vill majoriteten i barn- och utbildningsnämnden förbättra dagens fritidsverksamhet på mellanstadiet, enligt ordföranden Jananders Mattsson (M):
– Den är inte dålig idag, men den kan bli mycket bättre, säger han.
Han menar att det är svårt att planera verksamheten när personalen aldrig vet hur många som kommer. Och fritidsklubbarna är bara öppna från 13 till 17.

Längre öppettider 

– Vi vill ha fritidshem öppna mellan 06.30 och 18.30. Jag träffade nyligen en ensamstående pappa som var orolig för hur det skulle gå för dottern i årskurs 4 eftersom han måste vara på jobbet 07.00. Med nya öppettider löser vi det, säger Jananders Mattsson.

Skollagen kräver inte inskrivning på mellanstadiet, men nämndmajoriteten tolkar lagen som att man ”hellre” ska ha barnen inskrivna. Initialt ville nämnden att fritidshemmen skulle vara avgiftsfria precis som klubbarna, men kostnaden visade sig bli för hög.
– Nu föreslår vi en maxtaxa som fullmäktige får ta ställning till senare i vår.

Hur går det för barn vars föräldrar inte har råd med avgiften?

– Kultur- och fritidsnämnden kommer att öppna fritidsklubbar på sex olika platser i socioekonomiskt svagare områden, säger Jananders Mattsson. 

Befarar segregation

Här slår oppositionen bakut. Nämndens vice ordförande, socialdemokraten Rosi Hoffer, fruktar att förslaget kommer att leda till ökad segregation och mer orättvisor:
– Föräldrar med mindre resurser kommer inte ha råd att skriva in sina barn på det mer kvalificerade fritidshemmet med fler pedagoger och fler organiserade aktiviteter.

Men Alliansen utlovar hög kvalitet även på fritidsklubbarna?

– Det kan aldrig bli samma sak som en verksamhet som följer en läroplan. Och det riskerar att bli en olycklig uppdelning av barnen.
Socialdemokraterna vill istället satsa på en bättre öppen och gratis fritidsverksamhet för alla barn.

Det skulle väl innebära ökade utgifter för kommunen?

– Det är värt pengarna att skapa lika villkor för alla barn. Med alliansens förslag är jag rädd att fler mellanstadiebarn kommer att hänga på stan eller sitta hemma med TV-spel istället för att ingå i en trygg verksamhet med vuxna i sin närhet, säger Rosi Hoffer. 
Nämndledamoten Elin Stenberg (MP) är också kritisk. Hon menar att dagens öppna verksamhet på alla skolor är väldigt bra när barnen kommit upp i mellanstadiet:
– Min dotter går i femman och är på klubben ibland, kanske för att göra läxor eller hänga en stund. För barn i den åldern är det bra att kunna komma och gå.

"Når inte alla"

Hon är också skeptisk till tanken att man skulle kunna fånga upp barn från socioekonomiskt svaga familjer genom att införa klubbar på sex utvalda platser.
– Det kommer att finnas barn som har dessa behov på andra håll i kommunen, och de lär inte ta bussen till närmaste klubb.

Ordföranden Jananders Mattsson är inte orolig för ökad segregation, han ser de öppna klubbarna som ett viktigt komplement:
– Jämfört med andra kommuner som bara har avgiftsbelagda fritidshem erbjuder vi något mer.
Nämndens beslut väntas senare i mars, men förslaget skulle kunna stoppas i fullmäktige där alliansen är i minoritet och SD har utslagsröst.

LÄSTIPS:

Wallman: Fritidshemmets kompensatoriska uppdrag

Djurgårdens idrottsledare får eleverna att röra på sig mer

Debatt: Sätt stopp för stora elevgrupper!