Sök

Fritidshem får ta del av likvärdighetsbidrag – men extramiljarderna inte nog

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Fritidshemmen kommer att kunna söka pengar från likvärdighetsbidrag och kommunerna och regionerna får som väntat dela på 20 miljarder. Det är några av satsningar i vårbudgeten som berör skolans område.

I och med vårändringsbudgeten 2020 ingår fritidshem numera i likvärdighetsbidraget, ett besked som Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand gläds åt.

I höstbudgeten 2019 omfördelade regeringen pengar från lågstadiesatsningen till likvärdighetsbidraget. Det innebar att fritidshemmen inte längre omfattades och kunde söka bidrag vilket de hade kunnat göra med lågstadiesatsningen.

Lärarförbundet påpekade problemet för regeringen och har sedan dess drivit frågan.

– Vi är väldigt glada att man har lyssnat på oss så fritidshemmen får del av likvärdighetsbidraget igen. I förra årets budget undantog man dem, vilket innebar en stor påfrestning för ekonomin, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

Det statliga stödet för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling är på drygt 4,8 miljarder.

Tillskottet på 20 miljarder till kommunerna och regionerna flaggade regeringen för redan i början av april då man ökade summan från en nivå på 5 miljarder. Totalt ska 70 procent av pengarna gå till kommunerna och resten till regionerna.

Miljarderna fördelas utifrån kommunernas och regionernas befolkningsstorlek. Det är generella bidrag och även om regeringen lyft fram att pengarna bör hamna inom vård, omsorg och skola så är de inte riktade till någon verksamhet. Och varken SKR eller Lärarförbundet tror att pengarna kommer att räcka med tanke på de kostnader som nu skenar inom både omsorgen, skolan och vården i samband med coronapandemin.

– Kommunerna fixar inte grundfinansieringen, inte innan corona och inte under corona. Även om man tillför extra resurser så är det inte tillräckligt. I år skulle det behövas 2,5 miljarder ytterligare, och för 2021-2022 så skulle det behövas 10 miljarder varje år för att motsvara kommunernas behov. Det krävs extra resurser för att fixa bemanningen när elever ska ta igen förlorad undervisning, men också för att kunna sätta in anpassningar och särskilt stöd – behov som växer, säger Johanna Jaara Åstrand.

SKR: ”Extraordinärt läge”

Anders Knape, ordförande för Sveriges kommuner och Regioner (SKR) säger att regeringen vid upprepade tillfällen har utlovat att kommuner och regioner ska kompenseras för alla kostnader som är orsakade av covid-19. Men han anser inte att det är ett löfte, som visas i handling.

– Vi är i ett extraordinärt läge där konjunkturen faller snabbt. Regeringens höjda statsbidrag behövs, men bedöms inte vara tillräckligt för att upprätthålla välfärden. Det är inte troligt att medlen ens kan täcka upp för de minskade skatteintäkterna och då har kommuner och regioner därutöver kraftiga merkostnader och uteblivna intäkter inom till exempel kollektivtrafik, kultur och fritid, säger han.