Sök

Så vill ministern höja fritidshemmens status

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Nu kliver fritidshemmen in i Skolverkets stödsatsning Samverkan för bästa skola.
– Vi bidrar till att öka kvaliteten och jämlikheten i fritidshemmen ytterligare, säger utbildningsminister Anna Ekström, (S).

Sedan 2010 har fritidshemmen haft i uppdrag att stimulera elevers utveckling och lärande. Och sedan i somras ska fritidslärare ha legitimation.

Men i sin granskning från 2018 visar Skolinspektionen flera brister i elevernas lärande, och i rektorernas arbete med att utveckla undervisningens kvalitet.

Nu inkluderar regeringen fritidshemmen i Samverkan för bästa skola, den satsning där skolor och förskolor med kvalitetsbrister får stöd genom Skolverket.

Det innebär att Samverkan för bästa skola nu inkluderar förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och grundsärskolan samt gymnasie- och gymnasiesärskolan.

Ett problem som ofta tas upp, till exempel i Facebookgruppen Fritidshemsupproret, är att lärare på fritidshem inte alltid får möjlighet att prioritera sin pedagogiska verksamhet. Det kan till exempel handla om att lärare och barnskötare får rycka in för att täcka upp för sjuka lärare i grundskolan.

– Fritidshemmen har en enorm potential, men deras status behöver höjas. Det handlar både om resurser och om att stärka fritidshemmets uppdrag, vilket regeringen bland annat har gjort genom ett eget kapitel i läroplanen för fritidshemmet, och genom legitimationskrav för att ansvara för undervisningen. Vi har också tillsatt en fritidshemsutredning som nu analyserar vilka utvecklingsområden som finns i fritidshemmet, vad vi behöver göra för att öka kvaliteten och likvärdigheten på fritids, samt hur lärmiljön kan förbättras, säger Anna Ekström till Lärarnas Tidning.

Samtidigt pågår en statlig utredning om likvärdighet på fritids, som ska redovisas i början av 2020.