Sök

En efterlängtad återkomst

Med det här numret återuppstår tidningen Fritidspedagogik, tillsammans med en ny webbplats. Det känns otroligt kul och helt rätt att ni lärare i fritidshem får en egen tidning igen. Fritidshemmet har sina egna frågor och sin unika pedagogik, även om det ligger under skolans tak.

Nu lyfter vi fram yrkesverksamma som delar med sig av tips och reportage som ni läsare kan inspireras av. En del av innehållet kommer fortfarande att vara riktat till fler lärargrupper, men fritidsfrågorna får större utrymme. Har du idéer om vad vi ska skriva om? Har du gjort något som du vill att andra ska få ta del av? Hör gärna av dig till oss med tips!

Det har varit en märklig tid att göra en ny tidning på, långt från kollegorna.
Och skolorna har varit uppslukade av att hantera smittorisk och bortfall av personal och elever. Som journalist tycker jag att min uppgift är viktig, men tryggt förskansad bakom laptopen på hemmakontoret är jag långt från ”frontlinjen”. Krisen har verkligen satt de samhällsbärande jobben i ljuset.

En undersökning bland fritidspersonal visar att verksamheten är särskilt viktig under kristid, speciellt för barn som har det svårt hemma. Det kompensatoriska uppdraget har hamnat i fokus. Om det handlar också reportaget om den blivande fritidshemsläraren Hassan Abdulahi i det här numret. Här kan du läsa om hur han hjälper barn med normbrytande beteende. Viktig och uppmuntrande läsning. Hoppas du också tycker det!

Nya Fritidspedagogik – så här ser den ut!