Så fixar de samarbetet mellan fritids och skola

Maria Björk och Madeleine Leinonen. Foto: Oskar Omne

Prestigelöshet, respekt för varandras roller och, framför allt, tid. Läraren i fritidshem Maria Björk och klass­läraren Madeleine Leinonen har hittat receptet på ett gott samarbete.

Samverkan mellan fritids och skola kan vara svårt att få till på lika villkor, men på Snättringeskolan i Huddinge har personalen kommit en bit på vägen. Fritidspedagoger och lärare som delar på en klass träffas varje måndagsmorgon och har gemensam planering.

Maria Björk är som fritidshemsansvarig inte knuten till en särskild klass, men träffar Madeleine Leinonen när hela arbetslaget för årskurs två ses efteråt och pratar om vad som ska hända på fritids och i skolan under veckan.

– Vi har en dialog och ger varandra input. Annars blir det lätt att läraren kommer med sin planering och man blir en sorts lärarassistent, säger Maria Björk.

Fritidshemmets undervisning utgår från ett årshjul med fem teman baserade på läroplanens mål. Årshjulet återkommer både på fritids och på skoltid, exempelvis när eleverna har skolfritids en gång i veckan.

– När vi hade språk och kommunikation som tema förra hösten kom det en tomtenisse och lämnade små brev med ett bus, då läste lärarna upp brevet för eleverna med ett uppdrag de skulle göra på fritids. Vissa saker är svåra att förmedla till 90 elever på fritids, säger Maria Björk.

Men det här kan utvecklas ännu mer, tycker båda.

– Vi försöker få yrkesrollerna att gifta sig med varandra så att skillnaden mellan skola och fritids inte blir så markant för eleverna. Under skoltid kan vi exempelvis läsa sagor och arbeta med textinnehållet och på eftermiddagen skapa sagor, säger Madeleine Leinonen.

Även om Madeleine Leinonen inte är schemalagd på fritids så rycker hon in när det behövs.

– Det är våra gemensamma elever. Om vi har varit på utflykt och skoldagen är slut när vi kommer tillbaka så kan jag vara kvar på fritids så att Maria får gå på rast. Vi värnar om varandra.

Maria Björk håller med.

– Vi har ett öppet klimat och ett väldigt bra samarbete. Madeleine är också bra på att påminna mig: ”Hörru, glöm inte att gå på din ställtid nu!”

Marias och Madeleines tips

  1. Avsätt tid till att träffas och planera tillsammans. Men även till enskild planering för fritids.
  2. Se till att få ledningens stöd. Samverkan behöver organiseras, tid till utveckling och gemensam fortbildning krävs.    
  3. Dela lika på klassrummet. Skolmaterial ska vara bortplockat från bänkarna när fritids börjar och lego, spel och färger förvaras i klassrummet.
  4. Var stark i din roll som lärare i fritidshem och påminn om att du också har en läroplan att följa.