Ilyas lyfter fram barnens dolda styrkor

Ilyas Abdullahi med förstaklassarna Marwa, Safa och Rahaf. Foto: Amina Dahlab

Utgå från att eleverna ska lyckas. Det är hemligheten bakom Husbygårdsskolans framgångar, enligt Ilyas Abdullahi som i fjol utsågs till ”Årets lärare i fritidshem”.

Ilyas Abdullahi är lite generad över uppmärksamheten när vi träffas en strålande vacker vårdag för att höra mer om hans arbete. I höstas utsågs han till ”Årets lärare i fritidshem” av Lärarförbundet.
– Det är teamwork som gör att det går så bra för eleverna här på Husbygårdsskolan. Arbetslagen, skolledningen och den övriga personalen drar alla i samma riktning. Många har jobbat här i åratal, det ger nödvändig kontinuitet, säger han.

Husby i nordvästra Stockholm klassas av polisen som ett ”särskilt utsatt område”. Men elevernas resultat på Husbygårdsskolan har hela tiden förbättrats och priser har delats ut till både rektor och flera av Ilyas Abdullahis lärarkollegor. Vad är hemligheten?
– Att tro på eleverna, att utgå från att de ska lyckas. ”Det är viktigt för oss att det går bra för dig.” Det budskapet försöker vi hela tiden förmedla.

Fritidshemmet spelar viktig roll

Ilyas Abdullahi menar att fritidshemmet har en särskilt viktig roll i socioekonomiskt svaga områden där relativt få familjer har råd eller möjlighet att erbjuda sina barn organiserade fritidsaktiviteter.
– Närmare 90 procent av barnen går regelbundet på fritids, mycket av deras lärande och utveckling sker här.

Programpunkten på schemat vid vårt besök är att ettorna ska få ge sig ut och leta efter vårtecken – och fotografera dem med ipads. Eleverna har förväntan i blicken när Ilyas Abdullahi och kollegan Johan Thelander visar en datorbild av blåsippor på whiteboarden. Vilka andra vårtecken känner de till?

Många händer i luften:
– Knoppar på träden! Tulpaner! Fjärilar! Vitsippor!

Ilyas med Karamba och Muad.

Innan de får gå ut i naturen med sina kameror är Ilyas Abdullahi mån om att berätta för dem att ämnet för dagen, digitalt skapande, också ingår i läroplanen.
– Vissa barn har svårt att förstå varför vi gör vissa saker, berättar han medan barnen är på väg ut. Därför nämner jag rätt ofta läroplanen, i synnerhet för de lite äldre barnen, för att visa att det finns ett syfte med vad vi gör.

Två och två promenerar eleverna ner till parkleken vid Husbygård som vetter ut mot det vidsträckta Järvafältet. I rabatterna till de röda husen med vita knutar hittar barnen både snödroppar och vintergäck.
– Ilyas, Ilyas, jag har hittat knoppar på den här busken! ropar Rytal. 

Ilyas Abdullahi berömmer henne och upprepar budskapet från klassrummet, att hon kan försöka fotografera knopparna både ur ett grodperspektiv och ett fågelperspektiv. När hans uppmärksamhet fångats av ett annat barn som fotograferat ett fågelbo, frågar jag vad Rytal tycker om sin lärare.
– Han är snäll. Han hittar på roliga saker. Jag vill bara ha honom som lärare.

Kompisen Safa håller med:
– Han är vår bästa fröken! En gång fick vi baka ålar.

Baka ålar?
– Ja, såna där långa och smala, säger hon och mäter upp längden mellan sina händer.

Ilyas Abdullahi ler när han får höra hennes kommentar.
– I klassrummet arbetade de med bokstaven Å, så vi bestämde oss för att baka vetebröd i form av ålar. När de arbetade med ö så gjorde vi ödlor, men den gången med pärlor. 

När den lilla utflykten är över och föräldrarna hämtat sina barn har Ilyas Abdullahi mer tid att utveckla sina tankar kring sin undervisning. 
– Vi kallar det för ”röda tråden”, att på fritidshemmet följa upp det som eleverna gör i klassen. När de till exempel hade lärt sig om olika träd så gav vi oss ut för att undersöka vilka som är de bästa klätterträden. Allra sämst var tallen! Det hjälper dem att minnas hur en tall ser ut.

Han har funderat mycket kring själva lärandet i fritidshemmet, hur det skiljer sig från lärandet i klassrummet. 
– I klassrummet är det mest pennor och böcker. Alla barn kommer inte till sin rätt där. Därför är det så viktigt att de också får leka sig till kunskap, att de får chans att lära sig genom upplevelser.

Ser barnens potential

När Ilyas Abdullahi fick priset som ”Årets lärare i fritidshem” skrev juryn i sin motivering att han ”signalerar ödmjukhet i kontakterna med barnen”. I det ligger en förmåga att se potentialen hos varje barn.
– Vissa barn har svårt att sitta still, det pirrar i deras kroppar, de får inte mycket gjort. Sådana barn blir ofta tillsagda av vuxna och löper risken att känna sig misslyckade. Därför är det så viktigt att lyfta fram deras styrkor på andra områden.

Han nämner att flera av dessa barn vuxit till ansvarstagande ledarfigurer i klassen, när Ilyas Abdullahi och hans kollegor låtit dem leda övningar på fritidshemmet.
– Vi låter dem ta hand om olika stationer på rasten, de får placera ut koner, dela ut rockringar och ge instruktioner. Man riktigt ser hur de växer som individer!

Ilyas Abdullahi har varit på skolan i fem år och självfallet har han också varit orolig för en del elever, elever som varit trotsiga och utåtagerande, som hamnat i konflikter med kamraterna. Hur tacklar han det?
– Det allra viktigaste är att agera tidigt på minsta tecken, att direkt inleda en diskussion med vårdnadshavarna och koppla in elevhälsan. Jag tycker att vi blir allt bättre på det.

Fruktansvärda våldsdåd har på senare tid skett i området, två personer som varit elever på skolan har mördats. Ett av morden skedde alldeles utanför skolgården sommaren 2020 och bevittnades av några av Ilyas elever. Hur har det påverkat honom och barnen?
– Det skapade förstås en enorm oro och väckte många frågor. Det var viktigt att barnen fick prata ut och att vi kunde bekräfta deras känslor. 

Bilden av Husby är rätt mörk, mycket handlar om våld och utanförskap. Hur hanterar ni den bilden i relation till barnen?
– Barn är barn, de blir oroliga när något sker, men annars tänker de inte på bilden av området. Och vår uppgift måste vara att fokusera på det positiva, ge dem styrka och framtidstro.

Ilyas Abdullahi är uppvuxen i Tensta, ett par kilometer från Husby. Han minns hur han själv som barn tyckte illa om tjatet att Tensta var ett ”utsatt område”.
– För mig var det inte utsatt, för mig var det platsen där jag växte upp.

Hans föräldrar kom till Sverige från Somalia, själva fick de aldrig någon högre utbildning – i dag är de enormt stolta över sin sons framgångar. Ilyas Abdullahi hoppas innerligt att många av hans elever kommer att göra en liknande livsresa.

Jag berättar för honom om det samtal jag hade där bland vårtecknen med tredjeklassaren Mohammed som var med och hjälpte ettorna. Han har haft Ilyas Abdullahi sedan han gick i förskoleklass: ”Ilyas har lärt oss så mycket, han gör att tråkiga saker blir roliga.”

Mohammed var redan säker på sitt framtida yrkesval: att jobba för Läkare utan gränser.

När Ilyas Abdullahi lyssnat klart slår han ner blicken och brister ut i ett leende:
– Att bidra till ett barns utveckling är en helt fantastisk känsla.

Ilyas Abdullahi

Ålder: 29.
Utbildning: Lärare i fritidshem vid Stockholms universitet.
Fritidsintressen: Fotboll, film, läser deckare ibland.
Bästa pedagogiska tips: "Samla in synpunkter från eleverna varje vecka och diskutera er fram till vad ni ska göra – med läroplanen i bakhuvudet."
Därför utsågs han till Årets lärare i fritidshem av Lärarförbundet: "Ilyas engagemang kännetecknas av att han vill att eleverna är trygga och kan nå sin fulla potential i en skola där alla känner att de duger som de är."

LÄS ÄVEN

Fritidshemmet säkrar barnens framtid

"Alla barn bör få rätt till en plats på fritidshemmet"