Lager vill göra vardagsarbetet synligt

Karin Lager är universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet och har tagit fram en utvärderingsmodell anpassad efter fritidshemmet.

Fritidshemmet får ofta använda utvärderingsmodeller som är anpassade efter skolan. Pedagogikforskaren Karin Lager utformade därför en modell baserad på fritidshemmets arbete.

Karin Lager är universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Karin Lager intresserar sig i sin forskning för kvalitet i fritidshem och har bland annat undersökt hur lärare i fritidshem skulle vilja utvärdera sin verksamhet. Utifrån intervjuer med 53 lärare tog hon fram den elevcentrerade utvärderingsmodell som Sisjöskolans fritidshem arbetar med. Den bygger på barnens upplevelser av fritidshemmet och deras åsikter samlas in på olika sätt.

– Tanken är att vardagsarbetet ska synas och dialogen med barnen är en del av det.

Arbetslaget på fritidshemmet behöver också få tid att diskutera underlaget tillsammans.  

– Om man gör enkäter och intervjuer utan att få tid till efterarbete så fyller de ingen funktion. Det är när arbetslaget tillsammans får möjlighet att utmana sina föreställningar om både eleven, arbetssättet och innehållet som arbetet kan utvecklas vidare.

Syftet med modellen är också att fritidshemmets arbete ska bli synligt för rektor och huvudman. Därför bör rektor och kvalitetsansvarig vara med i samtalen, enligt Karin Lager. Sisjöskolans fritidshem är ett av flera som ska pröva Karin Lagers utvärderingsmodell. En analys av det arbetet kommer att presenteras i en egen studie.