Sök

Låt inte rutinerna bli ett hinder

Åsa Anevik. Lärare i fritidshem och bild, Sjölunda skola, Lidköping, samt utbildare i digitalitet på fritidshemmet.

Före mellanmålet är halva gruppen ute och den andra halvan av gruppen är inne. Efter mellanmålet gör vi tvärtom. Känner du igen konceptet? Det är ett ofta använt grepp för att eleverna ska få det mindre trångt och för att grupperna ska kännas mer hanterbara.

Dessutom innebär det att alla får lite utevistelse och kanske lite rörelse varje dag; alla får inneaktiviteter och ingen blir låst i att alltid göra samma aktivitet hela dagarna. För dem som behöver rutiner innebär ”ute före – inne efter” en trygghet och blir en välkänd händelse. Baksidan av myntet kan vara valfriheten. Och hur rimmar konceptet med att eleverna ska utveckla sina egna intressen?

Vore det inte grymt om det gick att kombinera en valfri och intresseutvecklande verksamhet med återkommande rutiner som ger trygghet och uppmuntrar både ute- och inneaktiviter?

I går var det en vanlig dag på vårt fritidshem. De som varit ute före mellanmålet skulle vara inne efter. ”Tryggt!”, vet jag att några av barnen känner inför det. Då vet de vad de kan förvänta sig. Eftersom jag själv skulle ansvara för verksamhet inne, höll jag först en kort samling enligt rutin. Då visade det sig att en grupp elever hade börjat bygga en koja ute och inte alls ville leka inne. Dessutom berättade några andra elever att de behövde träna på en show med en av dem som var ute.

Vad händer då med våra rutiner? I läroplanen kan man läsa om vikten av att utveckla elevernas egna intressen och initiativ. Samtidigt känner vi väl till att verksamheten måste anpassas efter behoven i gruppen, vilket kan ske till exempel genom tydlig struktur och kända rutiner.

Så vad hände? Jo, några elever gick ut och byggde koja och en elev kom in och tränade på en show. Det fungerade faktiskt! Mitt i rutinen kan man vara flexibel väldigt ofta! Kanske krävs det en period med striktare rutiner för att ”sätta” konceptet. Men när det väl sitter är det viktigt att finna strategier för flexibilitet och möjliggörande.

Just nu!

Plus: Ny termin: Kära återseenden och nya bekantskaper!

Minus: Ny termin: Namnångest! Nya barn, nya vårdnadshavare och nya kollegor.