"Vi behöver ha ett gemensamt mål i arbetslaget"

Jag drömmer om ett fritidshem där vi har gemensamt pedagogiskt förhållningssätt i hur vi bemöter elever i olika situationer, skriver Sofia Grimm.

Vad är en likvärdig utbildning på fritids? Möjligheten att ge eleverna liknande, nya erfarenheter. Bemöta elever med ett gemensamt förhållningssätt. Listan kan göras lång! Men för att lyckas behöver vi ha en tydlig målbild i arbetslaget, skriver Sofia Grimm.

På fritidsplaneringen sprids kaffedoften i sorlet av glada och engagerade röster bland kaksmulor och almanackor. Någon tycker att vi ska ha fasta grupper i alla fall två gånger i veckan. En annan vill att allt ska vara frivilligt. En sitter och sms:ar. Några vill att eleverna ska få tillgång till fler roliga aktiviteter ute. Den ena föreslår högläsning på samlingen, den andra vill vara inne om regnar och en tredje vill ha mer bollsport i idrottshallen. Mitt i allt behöver vi gå vidare i mötets dagordning. Någon annan har kommit på ett lånesystem för leksaksboden. En är orolig över att alla inte äter mellis och någon har förlagt sin namnade väst. En annan tar upp ett elevärende. Den femte undrar vem som har fikat nästa vecka.

Den ena föreslår högläsning på samlingen, den andra vill vara inne om regnar och en tredje vill ha mer bollsport i idrottshallen.

Tankarna och viljorna är många, starka och färgglada. Och viktiga! Vi är det arbetslag vi är och måste ändå arbeta mot en likvärdig utbildning, för elevernas bästa.

Vad är likvärdig utbildning på fritids? Jag tänker många saker. Möjligheten att ge eleverna liknande, nya erfarenheter. Bemöta elever med ett gemensamt förhållningssätt. Vi kan spana efter deras intressen och locka med sådant de inte upptäckt än. Ja, listan blir lång! Om vi nu är överens om att vi vill arbeta mot en likvärdig utbildning, måste vi fundera på vad det innebär i praktiken. Det fritidspedagogiska arbetslaget behöver ha ett mål. Vad vill vi? Hur vill vi att vår verksamhet ska se ut? Vi behöver skapa en målbild som går hand i hand med fritidshemmets uppdrag.

Här är en del av min målbild. Jag drömmer om ett fritidshem där alla elever får möjlighet att delta i olika aktiviteter utifrån deras intressen och samtidigt ge eleverna nya erfarenheter. En av mina bästa stunder på fritids är när jag ser två ögon lysa upp för att eleven just förstod något, mötte något nytt, lyckades igen eller löste ett problem. Alltså fick tilltro till sig själv. Jag drömmer om ett fritidshem där vi har gemensamt pedagogiskt förhållningssätt i hur vi bemöter elever i olika situationer. Tänk vilket stöd vi kan vara för varandra som pedagoger då.

En av mina bästa stunder på fritids är när man ser två ögon lysa upp för att eleven just förstod något, mötte något nytt, lyckades igen eller löste ett problem.

Jag drömmer om ett fritidshem där eleverna får utmanas, utvecklas och känna tillhörighet i gruppen. Där ensam inte är stark. Jag drömmer om ett fritids där kommunikation och samtal blir elevernas starkaste vapen. Ett fritidshem där vi skapar rum för rekreation och andrum från en hektisk vardag och tuffa hemförhållanden. Ett fritidshem där trygghet, nyfikenhet, empati och omsorg är det fluffiga mjuka runt allt det praktiska vi ska hinna med.

En utopi, helt klart! Men jag kommer alltid arbeta för att pricka rätt i mål, mot målbilden. Jag kommer alltid arbeta för att vi tillsammans träffar rätt på några områden. Arbetslaget är ofta en grupp med olika idéer om vad som är bäst för eleverna.

Och ska vi ha ett bra lagarbete behöver kollegorna få tänka och reflektera kring sådant som fasta grupper, idrottshallen och fikat. Några tankar träffar målet, andra går stolpe ut. Ett tydligt mål ger rum för alla dessa väl behövda pedagogiska samtal om uppdraget, förhållningssätt och meningsfulla eftermiddagar. Då har vi chans att träffa målet. Då kan alla tankar och beslut mätas och vägas mot målbilden och uppdraget. Mot den likvärdiga utbildningen.

LÄS OCKSÅ:

Att jobba på fritids är ett lagarbete

Renodla vårt uppdrag, skolministern!

Studie: Lärare i fritidshem undervisar genom lek

Gustav Sundhs fem bästa tips inför skolstarten