Mattias har överblick över alla elever

Rastboden heter Bodil på Glänningeskolan i Laholm, där Mattias Henriksson arbetar som lärare i fritidshem.

Mattias Henriksson har tyckt att han som lärare i fritidshem haft överblick över alla elever på skolan. När han nu blivit ansvarig för rastverksamheten ser han att rollen som ett nav blivit ännu tydligare.

”Vår rastbod heter Bodil och sticker ut på skolgården med sin guldgula färg. Bodil är nästan nybyggd och har flera rum som vi använder som rastbod, cykelrum för utlåning och uteklassrum där eleverna kan spela brädspel.

Rastverksamheten på Glänningeskolan har breddats och utökats efter hand. När jag började här observerade jag på rasterna och såg att det var många fler barn ute när Bodil var öppen på förmiddagsrasten. Nu har Bodil öppet även på lunchrasten och större delen av skoldagen och fritidstiden. Vi är tre lärare i fritidshem som är aktivitetsvärdar och ansvarar för rastaktiviteterna. Dessutom har vi alltid flera rastvärdar på skolgården samtidigt. Ledningen prioriterar att vi är många vuxna ute på rasterna.

Vi har ett system där eleverna i årskurs 2-6 hjälper till med utlåningen. Men vi vill engagera de yngre eleverna mer, de är ju ofta mest intresserade av att hjälpa till i rastboden. Så nu prövar vi med Bodilpraktikanter i årskurs F-1 som får komma när de vill och hjälpa oss aktivitetsvärdar att hålla i aktiviteter och hämta grejer. Vi har ett lånesystem med klädnypor: Alla elever har en varsin klädnypa i rastboden och när någon vill låna en basketboll, exempelvis, sätts elevens klädnypa upp på ett snöre markerat med basketboll. Bodilmedhjälparna får ett guldbrev när de varit med ett visst antal tillfällen.

I slutet av vårterminen ordnade vi en idrottsturnering under fem veckor, ”Glänningespelen”. Eleverna fick testa friidrottsgrenar som längdhopp och häcklöpning, men även boule och dart. Det slutade med att vi hade hundratals elever som deltog varje dag, det blev jättestort och vi hade prisutdelningar!

Rektorerna har sagt att det blivit färre incidentrapporteringar och konflikter sedan skolan prioriterat rastverksamheten. Trivselenkäterna visar att en majoritet av eleverna vill ha fler rastaktiviteter och de ingår nu i värdegrundsarbetet.

Jag har tidigare arbetat mest på fritidshemmet och alltid tänkt att jag sett alla barn och varit ett sorts nav på skolan. Men det har blivit ännu mer så sedan jag börjat arbeta på rasterna. Jag får mer överblick och barnen söker upp mig och frågar vad det är för rastaktivitet nästa dag. Så är det även för mina kollegor Erika och Fanny. En del barn som jag upplevt behöver stöd på fritidshemmet hänger med på nästan alla aktiviteter på rasten, vilket man kan ta med sig och utveckla även på fritidstiden.

För mig har det också haft en personlig effekt: Jag har gått från skjortbeklädd man till att alltid ha t-shirts och bekväma kläder eftersom jag springer omkring så mycket.”
Berättat för Sara Djurberg

Glänningeskolans rektor Svante Dellve säger till Fritidspedagogik att rastverksamheten gett synliga effekter.

– Min känsla är att kränkningsanmälningarna har blivit färre. Vi ska följa upp statistiken så att vi kan säga säkert hur det utvecklats. Men det har blivit lugnare och framför allt är eleverna nöjdare. Rastverksamheten har ökat kvaliteten på skolan. Lärarna i fritidshem som är aktivitetsvärdar stöttar barn som har svårt att hitta sin plats ute i den fria leken. De ordnar planerade aktiviteter som det bara är att hänga på och de är väldigt duktiga på att få med sig barnen, säger han.

Mattias tips

  1. Skaffa en musikanläggning. Musik ger en skön känsla i rastboden. Vi har även mycket dans ute. När det var ramadan hade vi arabisk inriktning på musiken och balkanmusik.
  2. Gör rastverksamheten till er egen grej. Gör det i den omfattning ni klarar av. En kan inte ansvara för allt – det behövs flera ansvariga.
  3. Klargör rollerna för rastvärdar respektive aktivitetsvärdar. Skicka ut förväntansdokument för rastvärdar och aktivitetsvärdar.
  4. Enjoy it!

Mattias Henriksson

Ålder: 33

Yrke: Lärare i fritidshem. Utsågs till Årets lärare i fritidshem 2019.

Bästa med yrket: Att ha roligt med barn, utan att behöva bedöma dem.

Jobbar: Glänningeskolan, Laholm.

Fritid: Njuter av livet – med framförallt min fästmö och son!

LÄS ÄVEN

Tinos lekotek är skolans mittpunkt

Nicklas digitala lösning fick fart på rasterna

Lucie engagerar de äldre eleverna i rastboden

Så planerar du raster där alla kan vara med

Sundh: Vår yrkesgrupp har en knivskarp samtalsmetodik