Alexander Skytte: ”Fritidspedagogiken är ultimat”

Hallå där … Alexander Skytte, lärare i idrott och hälsa och föreläsare om fritidshemmet, som snart utkommer med boken ”Pojken med extra allt”.

Vad handlar boken om?

– Som barn fick jag diagnosen adhd och senare även autism. I boken utgår jag från upplevelser under min skolgång som varit avgörande för mig, och lyfter dem i ett pedagogiskt perspektiv. Det finns en kunskapslucka i skolan om hur det är att vara en sådant barn och varför man hamnar i konfliktfyllda situationer. 

Hur ska fritids arbeta med barn med npf?

– Framför allt skapa struktur. Jag har fem ledord i den här ordningen: förutsägbarhet i ledarskapet, tydlighet, konsekvens, samt att vara förlåtande och empatisk. Man ska

våga förklara och ge konsekvenser av en handling utan att lägga värdering i det. Jag upplevde själv som barn att lärarna tassade på tå för att de var rädda för hur jag skulle reagera.

Vad kan fritidspedagogiken tillföra?

– Det är den ultimata pedagogiken, som jag saknar jättemycket i skolan, eftersom den är så öppen och även baseras på input från barnen. Man kan ta tillvara ett barns styrkor, exempelvis har ett barn med autism ofta specialintressen som att bygga grejer eller leka krigslekar. Då kan man ta in det i verksamheten och göra så att barnet får en positiv roll i gruppen tack vare sitt specialintresse. Ett sådant barn är ofta kreativt, men dålig på att bjuda in andra i leken. Som pedagog kan man ge dem verktyg att delta.

Fotnot: ”Pojken med extra allt” utkommer i september.