Jaara Åstrand: Satsningar på fritidshemmen behövs

Utredningens förslag om tioårig grundskola får konsekvenser även för fritidshemmet, som behöver satsningar på kompetensförsörjning, anser Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande. Foto:Izabelle Nordfjell, Getty.

När grundskolan blir tioårig ställs nya behörighetskrav på förskollärare för att de ska få undervisa sexåringar. Det kan få konsekvenser även för fritidshemmet, i form av färre utbildade lärare. Lärarförbundet vill därför se satsningar på fritidshemmens kompetensförsörjning.

När utredaren Eva Durhan på måndagen lämnade sina förslag om en tioårig grundskola var det utmanande läsning för alla förskollärare som i dag arbetar i förskoleklass och gärna jobbar kvar när förskoleklassen ersätts av en ny årskurs ett.

– Förskollärare kommer inte längre vara behöriga att undervisa sexåringar. En förskollärare som är anställd i förskoleklass och som arbetat i minst fem år blir behörig att undervisa i alla ämnen i årskurs ett och två om de läser en behörighetsgivande fortbildning om 30 högskolepoäng i svenska och matematik, säger Eva Durhan.

Risk för personalbrist på fritidshemmet

I dag arbetar enligt utredningen cirka 4 800 förskoleklasslärare även på fritidshemmet. När sexåringarnas skoldag är slut går förskollärarna över till fritids och jobbar vidare där eftersom de har semestertjänst. Utredaren konstaterar att de nya behörighetskraven på förskollärarna kan leda till att de inte längre kan arbeta på fritidshemmet:

”Under utredningens gång har frågan om personalbrist i fritidshemmet rests som en möjlig organisatorisk konsekvens av förslagen.”

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand pekar på problemet med att lärare i förskoleklass arbetar i dubbla verksamheter.
– Nu får vi ett starkt argument för att även de här lärarna självklart ska ha ferietjänster. Det skulle skapa bättre förutsättningar för planering och bättre möjlighet att följa upp elevernas kunskapsutveckling. Men det behöver matchas med tydliga satsningar på fritidshemmen och deras kompetensförsörjning.
Lärarförbundet förkastar dock utredningens förslag om att förskollärarna behöver fortbilda sig för att få undervisa i den nya tioåriga grundskolan. 

Fritidshemmet drabbas av lärarbristen

Även Line Isaksson, i Lärarförbundets styrelse, är kritisk till utredningen.

– Fritidshemmets undervisning är den undervisning som hårdast drabbats av lärarbristen. Vi menar att utredningen inte bara kan se ur ett perspektiv utan behöver utreda grundligare vad det blir för konsekvenser för fritidshemmet. Varför diskuterar inte utredningen möjligheter för förskollärare i förskoleklass att få kompetensutveckling så att de blir behöriga i fritidshemmet? Läroplanerna är ju i dagsläget nästa identiska, säger hon. 

Färre timmar på fritidshemmet

Utredaren räknar med att det blir färre timmar på fritidshemmet då undervisningstimmarna i skolan blir fler för sexåringarna. Utredaren föreslår att undervisningen i lågstadiet ska utökas med 534 timmar och den garanterade undervisningstiden i nya årskurs ett blir tre timmar per skoldag.
Bland Eva Durhans förslag finns också att de grundskollärare som idag undervisar på lågstadiet behöver fortbildning för att även undervisa sexåringar. Men den fortbildningen föreslås inte bli obligatorisk.

LÄS ÄVEN

Lärarförbundets ilska efter beskedet om förskoleklass

Ekström(S) om att förskollärare förlorar sin behörighet när F blir 1

Fyra av tio valde bort fritidshemmet efter examen