Sök

Fritids utelämnas i Skolinspektionens granskning

Skolinspektionen undersöker inte hur fritidshemmet påverkas.

Skolinspektionen har granskat hur skolorna och undervisningen påverkas under pandemin, men har inte med fritidshemmet i rapporten.
– Vi var tvungna att avgränsa, säger utredaren Jenny Nilsson Folke.

Den färska rapporten, där 260 grundskolor och grundsärskolor ingår, visar att en femtedel av skolorna inte är särskilt förberedda för en skolstängning och att de yngsta eleverna riskerar att drabbas hårdast om man går över till distansundervisning. Det framkommer även att pandemin inneburit en påfrestning för lärare och annan personal, samt att skolorna behöver ”arbeta mer proaktivt för att identifiera oro hos eleverna”.

Men Skolinspektionen har inte undersökt hur fritidshemmets verksamhet och personal påverkas under pandemin, trots att de yngre barnen tillbringar en stor del av sin dag i skolan på fritids.  

– Det här är en första, förenklad granskning av grundskolan och grundsärskolan, och vi var tvungna att avgränsa oss till några få områden. Vi valde undervisningen och hur skolorna främjar elevernas närvaro under pandemin. Vi har bara pratat med rektorer och elever eftersom vi inte velat belasta skolorna och lärarna onödigt mycket, säger utredaren Jenny Nilsson Folke.

Kunde ni inte ha frågat rektorerna om hur fritidshemmet fungerar under pandemin?

– Ja, absolut, det finns alltid fler viktiga områden man hade kunnat fråga om, men vi var tvungna att prioritera och valde dessa två områden, säger utredaren Jenny Nilsson Folke

Granskningen gjordes under första halvan av terminen då smittspridningen ännu inte tagit ny fart på allvar. Fritidshemmet nämns ett par gånger i rapporten i samband med att rektorerna berättar hur de förbereder sig för att övergå till distansundervisning.

– Några rektorer lyfte fram att man skulle kunna nyttja fritidshemspersonal som vikarier om ordinarie lärare var frånvarande eller ansvariga för distansundervisning, för att skapa kontinuitet och använda personal som eleverna redan känner, säger Jenny Nilsson Folke.

Hade de rektorerna en plan för hur fritidshemmet löser personaltappet då?

– I de fallen skulle man ta in vikarier i fritidshemmet. Det är viktigt att komma ihåg att vi inte har värderat om skolornas plan för det här är bra eller dåliga, i den här typen av granskning. Det är klart att det påverkar fritidshemmets verksamhet om lärarna i fritidshem plockas till ordinarie undervisning.

Skolinspektionen ska följa utvecklingen i ytterligare en förenklad granskning, men inte heller i den kommer fritidshemmet att ingå.

Verksamhetsutvecklaren Helena Olivestam Torold:

– Det ska absolut inte tolkas som att vi som myndighet inte anser att fritidshemmets verksamhet är viktigt. Tvärtom, vi vet verkligen hur viktigt detta är och inte bara för de yngsta barnen.

Hon tillägger att Skolinspektionen planerar för att komma igång med sina ordinarie granskningar, när det är möjligt, och att fritidshemmet ingår där.

Här kan du läsa hela rapporten.

LÄS ÄVEN

1 av 5 grundskolor inte redo för en skolstängning

Nya riktlinjerna: barn i covid-hushåll ska stanna hemma

Fritids skapar trygghet i krisen