Sök

Fritids öppnar för fler barn under jullovet – fritidslärare kritiska

Karin Nyberg är en av alla upprörda lärare i fritidshem i Göteborg, där det kan bli en invasion av barn sista veckan innan julen, när personalen redan går på knäna. Foto: Privat, iStock

Göteborg stänger skolorna tidigare för att minska smittspridningen under julen. Men fritids håller öppet – även för barn som inte är inskrivna på fritids.
– Vi går redan på knäna. Det här fick bägaren att rinna över, säger Karin Nyberg.

Flera kommuner, bland andra Göteborg och Sollentuna, tidigarelägger skolavslutningen till den 18 december från 22 december för att bromsa smittspridningen och ge personal och elever längre ledighet. Skoldagarna flyttas i stället till vårterminen. Men fritidshemmen ska vara öppna och välkomnar dessutom elever som annars inte går på fritids.

Det har väckt upprördhet hos lärare i fritidshem i Göteborg.

Karin Nyberg, förskollärare i förskoleklass och lärare i fritidshem på Långmosseskolan, är en av dem.

– Jag och mina kollegor reagerar på två saker. Ett: vi får fler barn med färre personal och därmed en ökad arbetsbelastning. Två: Risken för smittspridning ökar eftersom man blandar barn som inte brukar träffas annars.

”Får täcka upp för andra”

Hon befarar att det blir 30 färre lärare på skolan men lika många elever under de här dagarna.

– Det har varit en tuff höst. Vi får ofta täcka upp för andra och går på knäna redan. Det här fick bägaren att rinna över, säger Karin Nyberg.  

Lärarförbundet i Göteborg, som drivit frågan om tidigare skolstängning, är också kritiskt.

– Det här är inte vad vi avsåg, säger ordförande Andrea Meiling.

Helene Odenjung (L) är ordförande i grundskolenämnden i Göteborg, som fattade beslutet om tidigare skolstängning.

– Jag förstår att man är orolig, men vi gjorde bedömningen att alla inte kan vara lediga och då är det rimligt att erbjuda omsorg till dem som måste ha det, även om barnet normalt inte är på fritids. Man ska inte se det som ett allmänt erbjudande, utan det är bara om man inte kan vara hemma med barnen, säger hon.

Förvaltningen har gått ut med en vädjan till föräldrar att ha sina barn hemma under jullovet om de kan.

Personalsituationen ska lösas genom vikarier från förvaltningens bemanningspool.

– Tanken är att det inte ska bli tyngre belastning på fritidshemmen. Vi försöker hålla vikarierna på samma skolor så att de inte går runt på olika, och att man använder skolans lokaler på ett annat sätt för att glesa ut, säger Helene Odenjung.

Andrea Meiling hade gärna sett en ännu tydligare markering från kommunen att fritids endast i undantagsfall är öppet för barn som inte är inskrivna.

– Vi hade hoppats att de skulle sätta ner foten med kraft. Samtidigt har vi ett omsorgsansvar och de som behöver måste få ha tillgång till fritidshemmet. Men från att ha fått en Pyrrhusseger blev det ändå vissa steg framåt, säger hon.

Jaara Åstrand: ”Har arbetsmiljöansvar”

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand anser att alla arbetsgivare borde gå ut med en tydlig vädjan till vårdnadshavare om att hålla sina barn hemma från fritids och förskola så långt det är möjligt – för att minska både smittspridning och arbetsbelastning.  

– Arbetsgivaren har tagit sin del av ansvaret för smittsituationen när de flyttar några skoldagar till vårterminen, men de har också ett arbetsmiljöansvar. Situationen för de friska lärarna på fritidshemmen är extremt ansträngd, med kollegor som är hemma med symptom. Och om man behöver ta in vikarier som inte brukar vistas i lokalerna så ökar naturligtvis smittrisken och oron, säger hon.