Psykologens tips för bra lämning och hämtning

Det är bra att vara förberedd på svåra situationer som kan uppstå vid lämning och hämtning. Bild: Getty Images

Vid lämning och hämtning kan det bli stressigt och oroligt för alla inblandade parter. Psykologen Jenny Klefbom besvarar fem frågor om hur lärare i fritidshem kan bidra till att undvika det värsta kaoset.

Jenny Klefbom, psykolog.

Hur kan jag stötta en förälder om ett barn inte vill bli lämnat?

”Om problemen är långvariga är det inget som kan åtgärdas i stunden. Om konflikter uppstår gång på gång kan det handla om att barnet har någon form av funktionsnedsättning eller att föräldrarna kan behöva stöd i gränssättning. Då behöver andra insatser sättas in. Men om det inte är ett återkommande problem så är den bästa metoden vid lämning att snabbt och bestämt säga hejdå och be föräldern att gå. Om det gör föräldern orolig kan det vara bra att bestämma att man ringer efter tio minuter och berättar hur det har gått”, 

Hur kan jag stärka samarbetet med föräldrarna om problemen fortsätter?

”Visa att du lyssnar, att du förstår att de är oroliga. Men ta inte den diskussionen vid lämningen, bestäm i stället ett möte där ni kan gå igenom allt i lugn och ro. Om du misstänker att barnet har en funktionsnedsättning, koppla tidigt in skolpsykolog eller specialpedagog. Att påtala och förklara ett barns svårigheter är inte din uppgift.”

Om ett barn har gjort något dumt under dagen, ska man ta upp det direkt vid hämtning?

”Ja, man ska inte spara det till ett senare tillfälle. Men var noga med att inte prata med föräldern om känsliga saker när andra föräldrar är närvarande, det kan vara ett brott mot sekretesslagen. Ska barnet vara med vid samtalet? Det beror på situationen, ibland kan man behöva ta ett samtal utan barnet. Men det bästa brukar ändå vara att reda ut det tillsammans, det kan vara lärorikt för alla parter.”

Hur hanterar jag föräldrar som blir upprörda och skäller?

”Det viktigaste: ta samtalet i ett annat rum, barnet ska inte bevittna ett bråk mellan er. Ni är två centrala personer som barnet måste ha stort förtroende för, det är skadligt om ni bråkar inför barnet. Sedan är det ju aldrig lyckat att reda ut något när ena parten är i affekt, så försök att boka en tid då ni kan försöka lösa problemen. Det kan ju handla om helt befogad kritik.”

Finns det särskilda knep att ta till för att både barn och föräldrar ska känna sig sedda vid lämning och hämtning?

”Om det är möjligt kan man prova att ha drop in-tider, så att inte alla kommer på en gång. Det ger mer tid till att tala med var och en. Ett annat knep är att på ett målmedvetet sätt bygga relationer med både barnen och föräldrarna. Försök lära er föräldrarnas förnamn direkt – även namnen på de blyga föräldrarna som aldrig själva inleder ett samtal. Och lär er namnen på barnens syskon. Memorera vad barnen berättat om dagen innan, fråga hur det gick med baket eller hur det var att besöka mormor.”