Sök

Hela skolan sjunger

Den här artikeln publicerades ursprungligen på tidningengrundskolan.se

En gång i månaden har Pontus Östberg ”storsjung” med samtliga elever i Bara­skolan. Ett sätt att bygga sammanhållning över klass- och åldersgränser och mycket populärt bland eleverna.

I höstas hade storsjung premiär och 320 elever samlades för sång.<br />Foto: Markus Ahlgren

Baraskolan i Bara utanför Malmö är en F–3-skola med 320 elever och 45 anställda. En gång i månaden samlas alla i idrottssalen till en gemensam sångtimme.

– Ja, det är många barn! Men vi samarbetar hela personalen kring detta; lärare, speciallärare och fritidspedagoger, berättar musikläraren Pontus Östberg.

– Tanken är att detta ska vara något som inkluderar alla elever och all personal i något gemensamt som vi känner samhörighet kring. Att sjunga är perfekt med tanke på de positiva effekter musik har på både kroppen och hjärnan. Musik frigör endorfiner så det här är ett tillfälle att lyfta eleverna, få dem att må bra och förhoppningsvis skapa minnesvärda upplevelser som de kanske kommer ihåg långt efter att de slutat 3:an.

– Jag avsätter två timmar, en till förberedelse och en till själva allsången. Vi blandar sångerna med rytmikövningar. Rörelserna blir en brain break, något som bryter av och får barnen att koncentrera sig igen. Då orkar även de minsta vara med i 40 minuter. Lektionen ligger sist på dagen en fredag.

Satsningen kallas storsjung och hade premiär den här höstterminen. Bland annat ska man skapa en egen sång för Baraskolan.

– Eleverna i årskurs 3 får skriva texten och jag och några av mina kollegor tonsätter. Det blir en slags signaturmelodi som alla som gått i Baraskolan kan, säger Pontus Östberg.

Baraskolan har gemensamt F–9-perspektiv med den näraliggande Spångholmsskolan, en 4–9-skola med musikprofil, där eleverna frivilligt kan ha två extra timmar musik i veckan.

– Storsjung blir en brygga till musikprofilen i mellanstadiet. Vi kan också använda storsjung till att träna in sånger inför lucia och avslutningar, säger Pontus Östberg.

Att få 320 lågstadiebarn att sjunga tillsammans tycker han inte är några problem, den största utmaningen är snarare logistiken runt omkring.

– Var ska alla skorna stå och hur ska alla få av och på sig dem utan att det tar för lång tid? Speciellt på vintern. Själva sjungandet fungerar bra. Jag vill gärna att kollegor är med och ackompanjerar. En har varit med och spelat congas och en gitarr. Två andra har hjälpt till med rörelserna.

– Barnen tycker det är jätteroligt. Alla sjunger ut, klappar med och deltar i rörelserna. Första gången tyckte kanske de minsta att det var lite förvirrande och spännande med så många barn. Men alla får sitta med sin klass och sin lärare. Och alla barn känner mig eftersom jag har alla i musik.

Initiativet till storsjung kommer från Baraskolans rektor, Anna Olls, som har genomfört liknande projekt på skolor där hon jobbat tidigare.

– Grundtanken är att öka trivsel och trygghet hos elever och personal. Att vi ska lära känna varandra. Dagens skola är så uppdelad med klasser och arbetslag, då kan en sådan här satsning ena och förena, säger hon.

– Storsjung är en del av vårt visionsarbete som vi gör tillsammans med Spångholmsskolan och vårt gemensamma fritidshem för årskurs 3–6.