Unga rörelseledare lyftes fram på "Rastens dag"

Kid Persson, lärare i fritidshem på Gubbängsskolan, tog med elever som visade olika aktiviteter på "Rastens dag" i Stockholm. Ebba Thelander visar "Tre i rad" med ärtpåsar i rockringar.

Elever ledde aktiviteter och fick pröva på nya under ”Rastens dag” i Stockholm. Evenemanget ordnades av Stockholms stad för att uppmuntra skolor att starta rastverksamhet.

Cirka 15 skolor deltog i ”Rastens dag” i Konradsbergsparken på Kungsholmen i Stockholm på tisdagen. Ett hundratal lärare i fritidshem och elever var på plats och hade ställt upp stationer där de körde olika aktiviteter, bland annat ”tre i rad” med rockringar och ärtpåsar, klänypekull, hinderbana med käpphästar, stafetter och "slackline".

Kid Persson, lärare i fritidshem på Gubbängsskolan, hade tagit med sig åtta elever som höll i tre lekar för dem som ville pröva på. 

– Det har gått jättebra, vi har både fått och gett inspiration i allt från skapande verksamhet till galna springlekar, säger han.

Elevledda aktiviteter fungerar bra

Kid Persson berättar att det är andra gången som skolorna i Stockholms rastnätverk samlas för en inspirationsdag. Första gången var före pandemin, men då var det mest vuxna som deltog.

– Den här gången ville vi uppmärksamma elever som varit ledare för rastaktiviteter och göra något kul för dem. Elevledda aktiviteter, med vuxenstöd, är ett väldigt bra sätt att jobba på. Vi har det senaste året låtit elever i årskurs tre hålla i rastaktiviteten för lågstadiet varje förmiddag, i alla väder, säger han.

Ulrika Nilsson är ansvarig för rörelsesatsningen Spring i benen i Stockholms stad. 

– Vi vill lyfta rasten som en viktig del av skoldagen och även vikten av rörelse. Vi vill ge våra skolor inspiration till hur man kan göra och uppmuntrar alla skolor att erbjuda organiserade, pedagogledda rastaktiviteter, säger hon.

Rastnätverket i Stockholm växer

Rastnätverket har vuxit snabbt de senaste åren, enligt Kid Persson.  

– Nu tror jag nästan alla skolor i Stockholm har eller är på gång att starta rastverksamhet. Jag tycker att det är jätteviktigt. Barn leker inte på samma sätt som förr, det är ingen självklarhet att kunna hoppa hopprep till exempel. Därför tror jag att det är viktigt att det finns engagerade vuxna på skolgården som skapar trygghet för barnen och inspirerar dem i leken.