SD svarar på Eva Lindströms kritik: ”Som fan läser bibeln”

”I SD:s förskola är poliser viktigare än förskollärare.” Det var rubriken på Eva Lindströms senaste Förskolan-krönika. Nu svarar SD på den hårda kritiken – och Lindström replikerar direkt.

LÄS MER: I SD:s förskola är poliser viktigare än förskollärare

”Som fan läser bibeln”. Uttrycket beskriver en person som medvetet missförstår. Eller menar Eva Lindström att slopat karensavdrag, möjligheter till heltidsanställning, max 5 barn per personal eller förbättrad arbetsmiljö är negativt när hon ”häpnar över den låga nivån”?

Vissa förskolor saknar helt förskolelärare, trots att regelverket kräver det. Vi menar att varje förskola ska ha minst en utbildad lärare utöver övrig personal. Helst fler.

Kriminaliteten är utbredd med hot, våld, narkotikahandel, parallellsamhällen och extremism. För barn är det destruktivt att vistas i den miljön, varför vi föreslår att de obligatoriskt ska gå i förskola.

Lindström frågar om inte barn som lär sig sitt modersmål lär sig bättre svenska? Äldre studier visade på det, men nyare forskning visar att det gör varken från eller till. I Danmark har man upphört med modersmål eftersom det inte hjälper barnen att lära sig danska. Den lilla skillnad som uppstår anses bero på en högre studiemotivation.

Många barn med utländsk härkomst växer upp i utsatta områden. Det förekommer fostran i hederskultur och i värderingar som att män och kvinnor inte är lika mycket värda. Kriminaliteten är utbredd med hot, våld, narkotikahandel, parallellsamhällen och extremism.

För barn är det destruktivt att vistas i den miljön, varför vi föreslår att de obligatoriskt ska gå i förskola. Det ger kontakter med andra barn och vuxna utanför närmiljön, delaktighet i svenska språket och samhället, pedagogisk verksamhet med svenska normer, värderingar och jämställdhet.

Granska partierna! Kritisera om du inte håller med! Men att läsa politik ”som fan läser bibeln” och vilseleda om vad vi tycker gynnar ingen, allra minst barnen.

Michael Rubbestad (SD)
Ledamot i Utbildningsutskottet med ansvar för förskolefrågor

 

Eva Lindström svarar direkt:

Det är tydligt att Michael Rubbestad har ett stort behov av att få uttrycka sina kunskaper om Sverigedemokraternas tankar om förskolan. Det har jag också, så på den punkten är vi helt överens. Det vi inte är överens om är att min krönika innehåller faktafel.

Vad gäller språkforskningen så är Rubbestads vetenskapssyn oroande – det finns ju även mycket ny forskning som stöder den gamla, men ingen ny forskning som ogiltigförklarar den.

I övrigt utgick jag i krönikan från en intervju med partiledaren Jimmy Åkesson och från partiets egen hemsida. Så om Rubbestad anser att denna fakta är felaktig bör han nog engagera sig ännu lite mer i sitt partis politik, snarare än i hur någon djävul läser bibeln.

Eva Lindström
Fristående krönikör i Förskolan

LÄS ÄVEN

Nu ska förskolepedagogiken vässas! Så här gör man i Krokom

Värna barns sexualitet i förskolan

Marie Eriksson: ”Samma utmaning med tvååringar som med vuxna”

Lyssna på Förskolan här!