Sök

Så gjorde förskolan Kronan en spännande svampodling

För att pröva olika lärverktyg inom IKT har barnen på förskolan Kronan även fått detaljstudera svamphuset med hjälp av ett digital­mikroskop. Foto: Mercedes Munguia och Förskolan Kronan

Svampprojektet växte fram av en slump på förskolan Kronan i Stockholm. Intresset tog snabbt fart och strax var alla i gång med att undersöka och utforska svampar.

Allt började med att några av barnen hittade svampar på en äng som de tänkte plocka, men blev stoppade av en kompis som hade kunskap om svamp. En vecka senare hade samma barn med sig torkad svamp till förskolan som de andra undersökte med alla sina sinnen. Svamparna fick ligga i vatten och barnens uppgift var att skaffa sig en hypotes om vad de trodde skulle hända, sedan utvärderades processen.

– För att barnen skulle få en konkret upplevelse inhandlade vi ett svamphus. Via ett utforskande arbetssätt och genom att utgå från barnens frågor, tankar och nyfikenhet blev vi medforskare i barnens spännande upptäckter, berättar Mercedes Munguia på avdelningen Diamanten. 

Så gjorde vi

Barnen har själva odlat ostronskivling med hjälp av ett svamphus. De var med under hela processen, från att blanda pellets och mycel och följa hur det växte till att undersöka svampen med mikroskop. Foto: Mercedes Munguia och Förskolan Kronan

1. Ett svamphus köptes in till förskolan. Barnen fick följa vad som hände när svampen började gro. De upptäckte redan efter en vecka att det hade växt otroligt mycket. Ostronskivlingen var hård och knaprig, olika reflektioner växte fram i samband med det: ”Vi har inte vattnat huset tillräckligt” och ”Det ser ut som chips”.

Foto: Mercedes Munguia och Förskolan Kronan

2. Barnen har undersökt och detaljstuderat de olika delarna av svampodlingen med hjälp av ett mikroskop och tränat på att artbestämma svampen genom att använda faktaböcker och söka på nätet. Det visar sig att svampar har många spännande namn.

Foto: Mercedes Munguia och Förskolan Kronan

3. I projektet erbjöds även olika estetiska uttrycksformer. Barnen har använt sig av svampodlingen som inspiration och arbetat med kolkritor, vattenfärg, lera, gips och färgkritor. Fantasi möter fakta.

Barnen fick arbeta i lera och göra egna svampar. De blev allt från kantareller till taggsvamp och eldsvamp. Foto: Mercedes Munguia och Förskolan Kronan

4. De 21 barnen på avdelningen Diamanten har i sitt undersökande tema om svampar skaffat sig kunskap med hjälp av fakta- och bilderböcker, internet och mikroskop samt använt analoga och digitala sagor och green screen för olika iscensättningar.