Sök
Publishing-priset logga

Magisk lekvärld för lärande

Rekvisitan är ett stöd i berättandet av sagan och barnen har lärt sig många nya ord och begrepp. Vet alla vuxna ens vad en stäva är? Foto: Förskolan Nyckelpigan

Med hjälp av en liten, liten gumma skapades en uppskattad lärmiljö på nystartade förskolan Nyckelpigan i Hedemora.

Saga blir ­verklighet. När barnen ville leka sagan ut­vecklades kökshörnan och kuben. Lekmiljön utrustades med bord, pall, stol, stäva och en bunke. Den pedagogiska kuben blev en mysig skogsglänta som katten springer och gömmer sig i när gumman blir arg. Foto: Förskolan Nyckelpigan

Pedagogerna introducerade ”Sagan om den lilla, lilla gumman” i samlingarna dels genom att läsa boken, men också med hjälp av berättande och rekvisita. Rekvisitan fångade 1–5-åringarna och hjälpte dem att bli delaktiga i berättandet av sagan.

För att spinna vidare på barnens intresse och deras vilja att leka sagan skapades en lärmiljö utifrån boken. Förskolans kökshörna utrustades med bord, stol och en liten pall, och den pedagogiska kuben blev till en skogsglänta. För den som vill klä ut sig till karaktärerna finns peruk, förkläde, kattöron och en kattsvans. Fokusorden från sagan sattes upp synligt för barnen, och pedagogerna jobbade med att förstärka barnens språk i leken.

– För att introducera den nya lek- och lärmiljön på ett roligt sätt valde vi att dramatisera sagan för barnen, där vi pedagoger klädde ut oss till de olika karaktärerna. Vi bjöd in till teater, med biljetter,­ fruktsallad och lite kalasstämning. Det blev succé, säger förskolläraren Emelie Danielsson.

Bilder från boken markerar gångvägen till samlingen. Foto: Förskolan Nyckelpigan

In till samlingsrummet leder en ­liten sagopromenad – på golvet har vi satt fast bilder från boken. När barnen följer promenaden kommer de fram till vår gemensamma samlingsmatta. Vi har en låda som gumman bor i och inleder ofta sagosamlingen med att alla gemensamt knackar på lådan för att se om den lilla gumman är hemma. Vi har vid några tillfällen också tittat på en filmatiserad version av sagan.

Gummans ko spelas av Yvonne Hjulström i dramatiseringen av ­”Sagan om den lilla, lilla gumman”.

Galapremiär! Foto: Förskolan Nyckelpigan

För att introducera den nya lek- och lärmiljön för barnen spelade vi pedagoger upp sagan som teater. I rollen som Den lilla Gumman ser vi Emelie Godlund och Katten spelas av Emelie Danielsson.

Teater med riktiga biljetter och fruktsallad till barnen.

Bildstöd och rekvisita stöttar barnen. Foto: Förskolan Nyckelpigan

För den som vill klä ut sig och leka sagan finns peruk, förkläde, kattöron och en kattsvans.

Rekvisitan fångar barnens intresse och de blir mer delaktiga i berättandet genom att de själva får hjälpa till och fylla i vad gummans olika saker är för något. De nya orden och begreppen använder de sedan i sin egen lek, sagan har följt med barnen in i leken med Duplot.