Sök
Publishing-priset logga

Så har den öppna förskolan pandemianpassat

Foto: Johan Strindberg

Öppna förskolan i Stureby har pandemianpassat verksamheten till extra mycket utomhusaktiviteter och sångstunder på distans. Det är viktigt med sammanhållning i arbetslaget!

Vad gör ni på öppna förskolan i vanliga fall?

– Vi riktar oss till barn som inte går i förskolan och vi har öppen verksamhet varje dag. När det är sångsamling vallfärdar familjerna hit. Vi har även riktad verksamhet på eftermiddagarna för barn i olika åldrar, bland annat för de allra yngsta som är 0–6 månader. Det finns också en riktad verksamhet på finska som vår kollega Anu håller i på måndagar, berättar förskolläraren Therese Vhendin som jobbar på öppna förskolan tillsammans med kollegan och barnskötaren Linnéa Gellerfelt.

 Vad är öppna förskolans uppdrag?

– Vi har två huvuduppdrag. Dels det pedagogiska med allt från sång och lek till skapande och lässtunder där mycket handlar om språkutvecklande aktiviteter, dels socialt förebyggande och främjande arbete med bland annat föräldraskapsstöd. Vi kan slussa vidare om någon behöver ytterligare hjälp. Sedan har vi även samarbete med exempelvis Folktandvården, BVC och biblioteket. Uppdragen innehåller många olika delar, vilket är både givande och roligt.

3 tips för bra samverkan med vårdnadshavare:

  1. Ett varmt välkomnande är A och O.
  2. Möt varje familj utifrån dess unika förutsättningar. Alla har olika behov.
  3. Visa att du lyssnar aktivt. Kom ihåg konversationer, namn och liknande. Då känner sig familjerna både hörda och värdesatta.

 Hur har ni löst allt under pandemin?

– Många har varit extremt isolerade och ensamma under pandemin och då har gemenskapen på öppna förskolan fyllt en väldigt viktig funktion. För vissa har det varit vi som hållit dem över ytan. Vi har visserligen fått anpassa verksamheten, med begränsat antal besökare och mycket utomhusaktiviteter – och sångsamlingar via Skype, men vi har haft öppet hela tiden, förutom en kort sekvens vid jul.

Hur lägger ni upp arbetet?

– Jag och Linnéa planerar arbetet en gång i veckan, vi kollar om vi är i fas med VP, planerar temaveckor, hur vi ska uppmärksamma kommande högtider och så vidare. I dag gick vi exempelvis igenom en utbildning om jämställdhet. Sedan ingår vi även i en rad olika arbetsgrupper och tvärgrupper tillsammans med de andra öppna förskolorna i stadsdelen vi tillhör, Enskede-Årsta-Vantör. Vi har också gemensamma planeringsdagar med de andra.

Vad är det bästa med att jobba  på en öppen förskola?

– Det bästa är att möta familjerna och kunna ge stöd, tips och idéer. Vi har också en otroligt bra arbetsmiljö med ett hanterbart och meningsfullt arbete. Vi har möjlighet att ta pauser, gå fortbildningar och liknande. Vi stormtrivs!

Öppna förskolan i Stureby

Therese Vhendin
Ålder: 36 år.
Bor: I Sköndal.
Gör: Förskollärare.
Bäst med yrket: ”Mötet med varje familj och det breda och mångsidiga uppdraget.”
Mest fascinerad av: ”De yngsta barnens kommunikativa förmågor.”

Linnéa Gellerfelt
Ålder: 45 år.
Bor: I Hölö.
Gör: Barnskötare, gruppl­edare i föräldraskapsstödsprogrammen ABC och Komet.
Bäst med yrket: ”Att bygga förtroendefulla relationer med barn, föräldrar och andra vuxna som är viktiga för barnen och kommer till oss.”
Mest fascinerad av: ”Barns lek och utforskande.”

Anu Mazza Klemi
Ålder: 64 år.
Bor: I Högdalen.
Gör: Förskollärare.
Bäst med finska verksamheten: Gemen­skapen när språket förenar. Att stärka barnens språk och föra vidare det finska kulturarvet.”
Mest fascinerad av: ”Möjligheterna som musiken ger i arbetet. Barn och musik har alltid varit min melodi.”