Idyllen mitt i byn

Genuin vi-känsla från vänster: Christina ”Cina” Hansson, Monica Dahlberg, Andreas Silfver, Karin Olsson och Jenny Andersson.

Med positiv attityd, öppenhet och gemensam målbild har arbetslaget på Montessoriförskolan Tjädern i skånska Lövestad skapat en genuin vi-känsla.

Hur arbetar ni på Tjädern?

– Vår förskola har en familjär känsla och ligger mitt i byn, i något som kan liknas vid ett pepparkakshus, med både hästar och kor bara en bit härifrån. Det är en liten förskola med 20 barn, och vi är fem stycken i arbetslaget där vi alla har helhetsbilden eftersom vi är delaktiga i allt. Det här ger både styrka och trygghet, och vi stöttar varandra – även privat, säger Monica Dahlberg som är förskolans rektor och även arbetar i barngruppen tre dagar i veckan. 

– Det finns en öppenhet och stor förståelse i arbetslaget, vi ger ofta varandra positiv feedback, vilket gör att vi även kan ta upp svårare saker med varandra utan att det skapar negativitet, tillägger förskolläraren Jenny Andersson.

Ni har även en speciell morgonrutin, eller hur?

–  Ja, i normala fall ringer barnen på ytterdörren när de kommer på morgonen, som en gäst. Då kan vi öppna och säga god morgon till just det barnet och vårdnadshavaren. Det känns fint att välkomna dem på det sättet, och vi får möjlighet att talas vid en stund. Tyvärr kan vi inte göra så nu i coronatider, men vi tar emot ute vid grinden i stället, säger Monica Dahlberg.

Hur skapas vi-känsla på bästa sätt?

– Kommunikation är A och O, det betyder allt. Vi samtalar mycket med varandra. Nu har vi arbetat länge tillsammans i det här arbetslaget, men när det kommer nya är det viktigt att de får visa vad de vill. Att de bjuds in. Det är inte alltid lätt, man får lära sig att backa och inte fastna i gamla rutiner. I nya konstellationer får man börja om så att alla blir delaktiga, sådant skapar vi-känsla, säger Monica Dahlberg och får medhåll av Andreas Silfver, Montessoripedagog och Monicas kollega sedan 20 år:

– Vår positiva attityd till varandra, kollegor emellan, spelar  stor roll. Det smittar även av sig på vårdnadshavarna.

Tjäderns fem bästa tips

  1. Skapa vi-känsla i personalgruppen. Sprid positiva känslor omkring dig så smittar det av sig även på de andra. Ha kul!
  2. Vi har alla olika bakgrund och yrkeskompetens. Det gäller att ta vara på dessa olikheter och sammanföra dem till en helhet och en ökad gemensam kompetens.
  3. Alla har också erfarenheter och värderingar med sig i bagaget, genom att vara uppmärksam på dessa kan vi förebygga missförstånd och konflikter.
  4. Det är viktigt att gemensamt diskutera hur vi talar om vår förskola och organisation utåt, att vi alla förstår vad vårt uppdrag går ut på.
  5. Kommunikation är också otroligt viktigt. Tänk på hur du genom kroppsspråk, gester och tonfall förmedlar vad det är du vill få sagt.