Sök
Publishing-priset logga

Det våras för regellekar

Tips på fotbollsövningar är slalom mellan konerna och att springa och runda en kon med boll. Foto: Bara Backars förskola

På förskolan Bara Backar går 185 barn. Här prioriteras utomhusverksamheten och en framgång har varit häftet med utelekar.

På förskolan i Bara fokuserar man på utveckling och lärande utomhus och då främst leken som de gemensamt vill utveckla och utmanas i. Pedagogerna har skapat olika strategier kring sitt förhållningssätt på gården, en av dem är att de delar upp sig för att vara närvarande med barnen i olika aktiviteter. En av framgångarna har varit ett lekhäfte med reglerna till 17 utelekar som ­sitter uppsatt på olika ställen på gården.

Lekarnas fördelar

Lekarna stärker barnens individuella och sociala utveckling. Barnen tränar i leken turtagning, sam­förstånd, ömsesidighet, motorik och lekens koder. De övar samspel och utvecklar sin sociala kompetens.

– Vi upplevde att barnen tröttnade när de inte förstod hur lekarna fungerade och att konflikter lätt uppstod när vi vuxna hade olika regler i lekarna. Lekkompendiet som vi har sammanställt har fungerat väl.

– Nu är barnen trygga med att alla vuxna på gården har samma regler och det har skapat igenkänning, varit förutsägbart och skapat trygghet, berättar förskollärare Elisabeth Ryberg.

Foto: Bara Backars förskola

I lekkompendiet finns reglerna till 17 olika utelekar som ska passa Bara Backars 1–6-åringar. Bollen i burken, Tunnelboll, Bananpjätt, Gör si gör så, Sardinburken, Bonden i vår by och Skattjakt är några av dem.

Foto: Bara Backars förskola

Förskolan använder koner, ärtpåsar, bollar och rockringar i uteleken. Koner och ärtpåsar är perfekta i regelleken Skattjakt.

Foto: Bara Backars förskola

Det leks överallt på Bara Backars förskolegård. Behövs inspiration finns det laminerade lekhäftet ­uppsatt på flera ställen.

Foto: Bara Backars förskola

Kims lek fungerar bra utomhus. Lägg ett urval av olika saker på en bricka eller filt. Nu gäller det för deltagarna att memorera så många saker som möjligt. Sedan täcks brickan över och alla får berätta hur många saker de kan minnas. Man kan även vända på leken och plocka bort en eller två saker. Vad saknas på brickan?

Skattjakt!

Ställ ut koner. För yngre barn:
6–8 stycken. Äldre barn kan ha upp mot 20 koner. Dela upp barnen i två lag och ställ ut en startkon. Göm ett föremål, exempelvis en ärtpåse under en av konerna.
Lagen ska nu försöka hitta ”skatten”. Laget som först hittar den vinner. Varje lag skickar ut en åt gången att leta likt stafett. Man får bara lov att titta under en kon, hittar man inte skatten där ställer man tillbaka konen och klappar in nästa kompis att fortsätta leta. Leken kan ta allt från 10 sekunder till
5 minuter att genomföra.