Sök
Publishing-priset logga

Barnen ­bygger verksamheten – bokstavligen!

Anna Stiernö Suserud, Emma Alvåg, Bibbi Kunosson och Micke Torstensson. Foto: Linn Malmén

På Karlavagnen i Karlstad är det struktur som gäller. Utvecklingsarbetet är en framgångssaga som skapat trygghet och arbetsglädje för teamet på yngreavdelningen.

Hur jobbar ni?

– Vi har tre avdelningar på förskolan och tillsammans med två andra förskolor arbetar vi efter en speciell pedagogisk idé som vår rektor och specialpedagog har tagit fram, med tydlig ansvarsfördelning och en samsyn mellan ledning och pedagoger, berättar förskolläraren Anna Steirnö Suserud – en av fyra på avdelningen för de yngsta barnen.

Vad betyder den här strukturen för er pedagoger?

– Oerhört mycket. Eftersom allt är väldigt tydligt i vår gemensamt framtagna arbetsplan så har stressen lyfts från våra axlar. Vi har exempelvis en resursgrupp som kommer varje vecka när vi andra går undan och har våra reflektioner. Det har faktiskt aldrig hänt att vi har varit tvungna att ställa in.

Framgångsfaktorer att lära av:

  1. I arbetsområdet finns en anställd snickerista, utbildad förskollärare, som personalen har tillgång till en gång i veckan och som hjälper till att bygga upp lärmiljöerna – samt en utepedagog som organisationen använder sig av en dag i veckan.
  2. Det finns även en anställd specialpedagog som hjälper till med det förebyggande arbetet.
  3. Två gånger per termin har de pedagogiska möten och var tredje vecka är det pedagogiska diskussioner om litteratur.
  4. Förskolorna har många flerspråkiga pedagoger, vilket är en fördel eftersom de arbetar i ett mångkulturellt område.
  5. Sedan två år tillbaka arbetar de även med överanställning, vilket gör att man aldrig behöver ta in vikarier. I stället flyttas personal mellan förskolorna, där alla kan sin roll och känner till arbetsplanen.

Ni organiserar även undervisningen på ett speciellt sätt.

– Ja, det är en stor del i det här. Vi pedagoger ansvarar för våra respektive lärmiljöer och dokumenterar undervisningen som bedrivs utifrån våra målstyrda processer. Dokumentationen delar vi sedan med oss av på våra reflektioner. Där bestämmer vi också vad som behöver analyseras och hur vi ska gå vidare.

Vilka olika lärmiljöer har ni?

– Inne har vi Torget, där jag arbetar, med en stor språkmiljö. Sedan har vi ett matematikcafé och en ateljé. Utomhus har vi också en ateljé, växthuset, och ett uteklassrum där vi arbetar mycket med balans, bygg och konstruktion. Det är verkligen en trygghet att veta vad man ska göra när man kommer till jobbet. Jag har aldrig känt mig så lite stressad som nu, och när vi pedagoger är lugna får vi lugna barngrupper. 

Hur fungerar ni som arbetslag med det här arbetssättet?

– Vi har en stor tillit till varand­ra och med en tydlig ansvarsfördelning skapas en enorm arbetsglädje. Vår rektor Pernilla är dessutom bra på att skämma bort oss emellanåt, var tredje vecka har vi exempelvis friskvård på schemat. Det borde alla i vårt yrke ha. Vi har verkligen hittat ett lysande koncept som jag hoppas att andra kan ta efter.

Karlavagnen

Bibbi Kunosson 
Ålder: 46 år.
Bor: I Karlstad.
Gör: Förskollärare sedan 1996, utepedagog sedan 2019.
Bäst med yrket: ”Att få vara medforskande med barnen.”
Mest fascinerad av: ”Barnens tankar och idéer om sin omvärld.”

Anna Stiernö Suserud
Ålder: 37 år.
Bor: I Karlstad.
Gör: Förskollärare sedan 2007.
Bäst med yrket: ”Alla underbara barn man får så fina relationer med.”
Mest fascinerad av: ”Aldrig en trist dag på jobbet!”

Micke Torstensson
Ålder: 54 år.
Bor: I Deje.
Gör: Förskollärare i 25 år, snickerista sedan 2018
Bäst med yrket: ”Att planera de pedagogiska lärmiljöerna, och att barnen får vara med i uppbyggnaden, spika, kolla bubblan i vattenpasset …”
Mest fascinerad av: ”Att det inte finns fler snickeristor i landet.”

Emma Alvåg
Ålder: 35 år.
Bor: I Karlstad.
Gör: Förskollärare sedan 2017.
Bäst med yrket: ”Det blir aldrig långtråkigt eftersom ingen dag är den andra lik.”
Mest fascinerad av: ”Barns starka drivkraft att erövra kunskap.”