Sök

Malmö: Svårigheter trots avtal

För tre år sedan fick förskolorna i Malmö till ett avtal om alla förskollärares rätt till fem timmars planering varje vecka. Men vissa problem kvarstår.

Ann-Marie Berglund, förskollärare och huvudskyddsombud för område Söder i Malmö.

Ann-Marie Berglund, förskollärare och huvudskyddsombud för område Söder i Malmö, berättar att det fördes samtal med arbetsgivaren under lång tid kring hur förskollärarnas förutsättningar kunde förbättras.

– Det såg väldigt olika ut i förskolorna, och om man gick miste om sin planeringstid fanns det inget som garanterade att man senare fick ut den. Det påverkade både arbetsbelastning och arbetsmiljö.

Avtalet om fem timmars planeringstid trädde i kraft i september 2017, men snart fick de fackliga representanterna signaler om att det inte fungerade så bra att få ut VU-tiden. 

– Vi framförde det till förvaltningsledningen, vilket resulterade i en del kommunikationsinsatser för att trycka på vikten av att följa kollektivavtalet, säger Ann-Marie Berglund.

Det pågår ett partsgemensamt arbete där man undersöker hur det står till i dag, och i stort fungerar det bra. Dock förekommer det fortfarande att VU-tid uteblir, och då framför allt den individuella tiden.

 – Troligtvis beror det på att vi i förskolan har en tradition att ha avdelningsplanering och att man organiserar och samordnar verksamheten utifrån det. Det görs inte på samma sätt med den individuella tiden, säger Ann-Marie Berglund och tillägger att de fortfarande får signaler om att det är problematiskt att få ut sin VU-tid.

Hon ser flera anledningar till att problemet kvarstår. Dels att förskolan har en låg grundbemanning, vilket orsakar en sårbarhet i verksamheten vid frånvaro, dels att förskollärarna räknas in i grundbemanningen även om VU-tid är schemalagd, vilket ofta kan innebära att man får stanna kvar i barngruppen för att verksamheten ska fungera.

Ann-Marie Berglund lyfter även fram att avvikelse­rapporteringen inte sker som den ska överallt.

– Man tycker att man löser det inom arbetslaget, men problemet då är att man inte synliggör återkommande avvikelser eller har uppföljning om man fått igen tiden.

Hon berättar att många på förskolorna svarar att det goda samarbetet mellan avdelningarna är det som gör att man kan ta ut VU-tiden. Att de pusslar och fixar för att kollegan ska kunna gå ifrån.

– Det är bra, men inget vi ska nöja oss med. Förut­sätt­ningarna måste finnas på plats, så vi måste fortsätta titta på hur vi kan skapa dem,  säger Ann-Marie Berglund och berättar att det pågår ett partsgemensamt arbete och dialog där de tittar på förskollärarnas VU-tid utifrån HÖK18.

– Ja, avseende arbetstid och hur vi bäst tar vara på förskollärarnas kompetens och deras förutsättningar att utföra uppdraget.

Så är planeringstiden avtalad i din kommun

Den avtalade planeringstiden varirerar stort mellan olika kommuner. Klicka här för att se hur din kommun har gjort!