Sök

Rektor dröjde med orosanmälan – ville bevara privatskolans rykte

Barnet yttrade sexuellt laddade ord vid blöjbyte – men rektorn på förskolan dröjde en månad med orosanmälan. Foto: Colourbox

En rektor på en privat förskola i Västsverige avstod från att göra orosanmälan på ett litet barn, av rädsla för att skolan skulle få dåligt rykte. Detta trots att förskollärare vid flera tillfällen krävt detta. Nu döms rektorn för tjänstefel, enligt Lexnova.

En förskollärare, en barnskötare och en lärare larmade om att barnet i tvåårsåldern var mycket oroligt vid lämning och hämtning.

Vid blöjbyten ska barnet ha sagt ord som kan tolkas som sexuellt laddade. I maj 2017 tog personalen upp frågan om orosanmälning med sin chef – som dock dröjde en dryg månad innan hen lämnade in anmälan till socialtjänsten i kommunen.

I domen från en västsvensk tingsrätt, som Lexnova rapporterar om, framgår att rektorn sagt att hen väntade med att skicka in anmälan, det behövdes ”mer kött på benen” och att förskolan riskerade dåligt rykte.

En av de anställda erbjöd sig att göra anmälan, men rektorn ska ha sagt att det var hens arbete.
Personalen valde då att kontakta en specialpedagog i kommunen, som i ett enskilt samtal med rektorn uppmanade denne att göra en orosanmälan.

Detta gäller för orosanmälan

  • Anställda inom förskola, fritidshem och skola tillhör de grupper som har anmälningsplikt, vid misstanke om att ett barn far illa.
  • Detta ska ske genast, och gäller alla anställda vid verksamheten.
  • Anmälan sker till socialtjänsten i barnets hemkommun.
    Det är upp till socialtjänsten att utreda om det finns grund för oro. Det räcker att den som anmäler har en misstanke om att barnet far illa.
  • Du bör anmäla skriftligt.
  • Om du tror att barnet har utsatts för brott, anmäl även till polisen.
    Källa: Socialstyrelsen.

Trots detta skedde dröjde anmälan ytterligare två veckor.

Enligt domen säger rektorn att det är vanligt att barn säger könsord, och att hen inte såg några fysiska tecken på övergrepp. Hen ville också prata med föräldrarna först, vilket tingsrätten betraktar som olämpligt med tanke på vad anmälan gällde.

Socialtjänsten omhändertog barnet under en period efter att anmälan kom in i juni, men polisutredningen som följde lades ner.

Rektorn döms till 60 dagsböter à 500 kronor, och till att betala 800 kronor till Brottsofferfonden.