Sök

Att utvecklas som språklig förebild

Foto: Gothia fortbildning

I boken Språklig förebild i förskolan ger logopeden Karolina Larsson tips på hur man kan stötta barn med språklig sårbarhet.

Några fokusområden att titta närmare på:

 • Talutrymmet mellan pedagoger och barn.
 • Hur mycket talutrymme får varje enskilt barn?
 • Vad händer när barn inte förstår?
 • Hur används kroppsspråket?
 • Uppmuntras användandet av flera språk?
 • Används nya, svåra och utmanande begrepp?
 • Hur ges instruktioner?
 • I vilka lärmiljöer i verksamheten sker samtal?
 • Och i vilka lärmiljöer sker sällan samtal?
 • Vad händer när ett barn inte gör sig förstått?
 • Hur är ljudnivån i verksamheten?
 • Används andra uttrycks­former än talet – bilder eller tecken?
 • Hur leder pedagogerna mot ett gott samtals­klimat?

Ur boken ”Språklig förebild i förskolan” (Gothia) av Karolina Larsson