Så gjorde vi: fågelholksbyggena gjorde barnen till snickare

Barnen fick välja färg på sina holkar. Foto: Förskolan Annelund

För att utmana 6-åringarna i bygg och konstruktion introducerade pedagogerna idén om att snickra egna fågelholkar.

I lärmiljön bygg och konstruktion på förskolan Annelund i Säffle har barnen fria händer att skapa vad de vill. Pedagogerna följer deras intressen och skapande. Under våren kände de att de ville utveckla undervisningen ännu lite mer för de äldsta barnen genom att starta ett rejält projekt. Pedagogerna presenterade idén om att bygga egna fågelholkar för barngruppen och fick direkt ett positivt gensvar. 6-åringarna fick många tankar och funderingar: Vilka fåglar får plats i holken? Vem flyttar in i min holk? Vilken färg tycker fåglar mest om? Vilka fåglar finns det i Sverige egentligen? Under arbetets gång i snickarboden utvecklades barnens idéer och deras intresse växte. Gemensamt gjordes en ritning på en fågelholk som de satte upp på väggen.

– Barnen har använt hammare, skruvdragare och sandpapper, säger Ellinor Ekman. Med lite stöd har de lärt sig att använda alla verktygen. De har också lärt sig att läsa av en ritning.

Ovanför snickarbänken sattes en ritning upp där man kunde kontrollera att bitarna såg rätt ut.

Det var härligt att se barnen jobba med något som var lite större och krävde lite mer för att bli färdig med, det var inget de snickrade ihop på en förmiddag. Vi upplevde att barnen tyckte det var roligt att känna att de la ner tid och hängav sig åt sitt byggande lite för fåglarnas skull.

Pedagogerna på Förskolan Annelund berättar:

  1. Vi har förmånen att ha en egen snickarbod. För länge sedan var detta ett hönshus då förskolan hade egna höns. Nu fungerar det utmärkt som snickarbod till alla nyfikna barn. 6-åringarna har tillbringat en hel del tid här under projektet med fågelholkarna. De har jobbat med olika material, verktyg och tekniker och inspirerats av varandra. Det har varit mycket lärorikt både för barnen och för oss pedagoger.
  2. Barnen fick plocka ut det material som behövdes till bygget. I snickarboden sattes den gemensamma ritningen upp och vi har följt ritningens olika steg för att sedan hjälpas åt att skruva ihop de olika delarna. Vi ritade av varje bit så att vi enkelt skulle kunna hålla upp dem och jämföra vilken vi skulle ta härnäst.
  3. Barnen har använt spik och hammare, skruv och skruvdragare, sandpapper, färg och pensel. Med lite stöd har de lärt sig att använda alla dessa verktyg.
  4. Vilken färg tycker fåglar mest om? När fågelholken var färdigbyggd fick barnen välja vilka färger de ville använda. Sedan målade och lackade de sina holkar.
  5. Vi har kombinerat lärandet med digitala verktyg genom att skapa QR-koder med fågelsång och filmer på typiska vårfåglar. Ti-tu ti-tu ti-tu! Pliritt!
  6. Nu sitter alla fina fågelholkar monterade på fasaden. Vårfåglar – välkomna att flytta in!