Ny studie: Förskolebarn i städer andas in för mycket luftföroreningar

Studien har utförts vid förskolor i stora och medelstora städer.

Stadsbarn är ute mindre men får trots det i sig högre doser av luftföroreningar än barn som går i förskola på mindre orter, visar en färsk studie från Lunds universitet – och nivåerna ligger i flera fall högre än WHO:s nya riktlinjer.

I studien ”Stadsluftens hälsobelastning på barn” har forskarna mätt både luftkvalitet och barnens aktivitetsnivå, och har även registrerat hur mycket barnen vistats inom- och utomhus. Av de tio förskolor som deltog i undersökningen ligger fem i strakt trafikerade miljöer i Malmö och de övriga i mindre trafikerade områden på mindre och medelstora orter.

Att det visar sig att storstadsbarnen tillbringade så lite tid ute och att det under den tiden blev exponerade för så mycket högre halter av luftföroreningar är oroande.

Resultatet visar att storstadsbarnen är ute betydligt mindre utsträckning, än barnen på de mindre orterna, men riskerar ändå att få i sig dubbelt så hög dos av luftföroreningar.

– Att det visar sig att storstadsbarnen tillbringade så lite tid ute och att det under den tiden blev exponerade för så mycket högre halter av luftföroreningar är oroande. Framför allt då utomhusluften är vår ”friskluft” och den vi ventilerar våra byggnader och bostäder med. Även om det rör sig om olika källor och föroreningar är inomhusluften sällan renare än luften utomhus, säger Emilie Stroh, forskare vid arbets- och miljömedicin, Lunds universitet. 

Jenny Rissler och Emilie Stroh är ansvariga för studien.

– Vi har mätt både luftkvalitet på förskolor och barnens aktivitetsnivå, vilken är direkt kopplat till hur mycket de andas, fortsätter Jenny Rissler, universitetslektor och forskare vid Institutionen för ergonomi och aerosolteknologi. Vi har även logg över barnens vistelsetider ute respektive inne. Att faktiskt inkludera faktorer såsom aktivitetsnivå och när barnen befinner sig ute är unikt och en avgörande faktor för att förstå hur mycket luftföroreningar barnen faktiskt får i sig.

I rapporten konstateras att barn är särskilt känsliga för luftföroreningar då de andas in mer luft per kilo kroppsmassa än vuxna och att deras immunförsvar, luftvägar- och hjärt- och kärlsystem fortfarande är under utveckling.

Studien visar visserligen att luftföroreningshalterna för samtliga förskolor låg under de nationella miljömålen, men sett till WHO:s skärpta riktlinjer från 2021 är det annorlunda. Då överskreds halterna på tre av fem Malmöförskolor. Forskarna påpekar därför att det är hög tid att se över de nationella gränsvärdena så att dessa överensstämmer med WHO:s vilka är satta med barns hälsa i åtanke.

LÄS ÄVEN

Allt om specialpedagogik i förskolan

Så gjorde vi: ”Hos oss tar barnen förskolestudenten”

Naturvetenskap utomhus – förskolan som jobbar med universitetet

Lyssna på Förskolan här!