Sök

Outbildad personal känsligt ämne i förskolan

Hallå där, Sandra Lundgren i Göte­borg som skrivit en uppmärksammad debattartikel om outbildad förskolepersonal.

Sandra Lundgren är utbildad projektledare och leg förskollärare. Instagram: @Forskoleskavet

Vad fick du för reaktioner när din debattext publicerades på webben?

– Fler än jag kunnat drömma om! Mest positiva. Sedan uppstod diskussioner i olika forum där texten delades, om att jobba med utbildad personal som inte upplevs som bättre än outbildad. Men det är två olika diskussioner: om att vi behöver fler utbildade kollegor och om att all personal behöver få fortbildning utöver hemmasnickrade workshops på den egna förskolan.

Är det ett känsligt ämne, tvekade du att skriva?

– Inte för mig personligen, men med den utbredda tystnadskultur som råder i förskolan förstår jag att det är det. Därför kändes det också viktigt. Om vi ska få till förändring måste vi våga vara lite obekväma.

Vad har du för förhoppningar om förändring?

– Vi behöver bli fler som sätter ner foten och kräver förändring i förskolan. Jag hoppas att vår profession blir tagen på allvar. Men då kan vi inte heller tiga kring saker som inte fungerar. Ju fler vi är, desto svårare är vi att tysta ner.

Om du skulle skriva ett nytt debattinlägg, vad skulle det handla om?

– Det finns mycket att belysa kring både arbetsmiljön och det inre arbetet. Vi måste kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Jobba både externt och internt med att förbättra förskolan. Så jag skulle nog kroka i och skriva ett svar till diskussionen som skapades efter mitt förra inlägg. Om den inre kompetensutvecklingen i förskolan, eller avsaknaden av den.

Läs Sandra Lundgrens artikel!

Debattinlägget ”’Men jag gillar barn’ – det räcker inte” publicerades ursprungligen på vår webb Läraren.se. Läs den här!