Sök

Berättelser öppnar nya världar

Den här artikeln publicerades ursprungligen på forskolan.se

Barnen ska alltid ha en bok till hands. Sätt fokus på tillgängliga läsmiljöer, både inomhus och utomhus – även i lekmiljöer med rekvisita.

Marie Eriksson är förskollärare och arbetar som verksamhetsutvecklare i Mölndal.

När jag 1997 för första gången klev in genom grindarna till Svejserdalens förskola för en anställningsintervju visste jag inte att jag också klev in i sagans värld. Men det blev jag snart varse, för den första personen jag mötte i korridoren var karak­tären Tant Sofia från Kamomilla stad. Hon hade precis besökt barnen ute på gården och stannade upp för en pratstund med mig som om det vore den mest naturliga sak i världen.

Efter min intervju var jag helt uppslukad av det arbetssätt jag fått beskrivet för mig. Tänk att varje dag få möta barnen där de allt som oftast befinner sig, i lekens och fantasins värld. En vecka senare kom äntligen beskedet att jag skulle få möjlighet att arbeta på denna förskola med litteratur, fantasi och föreställningsförmåga i fokus.

Enligt mig är föreställningsförmåga en av livets allra mest centrala förmågor. Det handlar om att kunna leva sig in i hur andra människor känner likväl som att föreställa sig möjliga lösningar på ett problem och att arbeta med kreativa uttrycksformer. I mitt arbete som förskollärare har fantasi inte bara varit navet i mötet med barnen utan också en grundförutsättning för min egen yrkesroll där det ständigt uppkommer nya situationer som behöver hanteras genom att tänka utanför boxen med lösningsfokus.

Den pedagogiska idén på Svejserdalens förskola bygger på ett årslångt arbete utifrån en barnbok som barn och pedagoger väljer tillsammans. Den valda boken står för inspiration och blir till en gemensam utgångspunkt där sedan barnens nyfikenhet, intressen, tankar och lekar bidrar till att forma innehållet i utbildningen. Att arbeta i en litteraturförskola innebär en rikedom av uttrycksformer och ett stort utbud av böcker och berättelser där barnen får möta litteratur på olika sätt och i skilda sammanhang.

Vi brukar säga att barnen alltid ska ha en bok nära till hands. Det innebär fokus på tillgängliga läsmiljöer där böcker presenteras i alla delar av förskolan, på olika sätt, både inomhus och utomhus. Det är en mix av fysiska böcker, digitala resurser, sagopåsar, bilder och kreativa material. Men också lekmiljöer med rekvisita som hjälper barnen att kliva in i bokens sammanhang där de kan bearbeta det lästa och ta berättelsen vidare i sina lekar. När vi lyssnar in barnen och låter dem koppla det som lästs eller berättats till sin värld så kan litteraturen hjälpa till att öppna helt nya världar.

Genom att sätta guldkant på berättelser med hjälp av sagofigurer, rekvisita och digitala resurser erbjuds en variation och inspiration som kan locka fler barn till läsning och språklig delaktighet. När exempelvis en välkänd barnbok som Knacka på projiceras mot en dörr får den helt nya dimensioner där barnen kan kliva in i berättelsen och påverka handlingen. Det ger också inspiration och verktyg till barnens egna berättande. Tänk så viktigt det är att varje barn får upptäcka det där miraklet när ord tar oss genom tid och rum och öppnar nya världar.