Sök

”Självklart ska barnen få rösta i förskolan!”

Specialpedagogen Moa Duvner replikerar på Eva Lindströms krönika om att låta barnen rösta i förskolan. Foto: iStock/Alexandra von Kern

Det är viktigt att synliggöra för barnen vilken möjlighet de har att påverka, och vad demokrati är för något. Att låta dem rösta om saker är att praktisera ett sätt att ta beslut på. Men det krävs en metodik kring hur man gör det, säger Moa Duvner, specialpedagog och förskollärare.

Eva Lindströms krönika den 19 januari innehöll många bra och inspirerande tankar kring hur man kan arbeta med och skapa förståelse för demokratibegreppet i förskolan. Men slutsatsen hon drar känns väldigt förhastad. Retoriskt frågar hon sig vad förskolebarn lär sig av att rösta, och fastslår sedan att det är en dålig idé att låta barnen delta i omröstningar.

Att rösta räcker naturligtvis inte för att förskolan ska verka demokratiskt. Och precis som Lindström skriver så ska demokratiska värden genomsyra hela verksamheten. Alla barn ska känna sig delaktiga och inkluderade, få sina behov och intressen tillgodosedda.

Om vi väljer att låta barnen rösta om något så ska det ju naturligtvis inte vara något laddat utan bara att praktisera ett sätt att ta beslut på. Exempelvis vilken park vi ska gå till i dag.

Men därmed är det också viktigt att synliggöra för barnen vilken möjlighet de har att påverka. Vad är det pedagogen styr och bestämmer över, och vad är det barnen kan bestämma och styra över? Hur kan man påverka och få sin vilja, sina intressen och behov tillgodosedda? Det ska vi lära barnen, lyfta fram så att det blir synligt och tydligt för dem. Och det ska vi göra på olika sätt. Vi ska visa på att vi kan diskutera och argumentera för vår sak. Vi kan lotta. Vi kan rösta. Och vad innebär de olika sätten? Hur gör vuxna? Hur gör de som styr vårt land?

Om vi väljer att låta barnen rösta om något så ska det ju naturligtvis inte vara något laddat utan bara att praktisera ett sätt att ta beslut på. Exempelvis vilken park vi ska gå till i dag. När jag jobbade på förskola brukade jag på morgonsamlingen sätta upp bilder på två eller tre olika parker som de fick rösta på. Ett barn fick markera rösterna med streck vid respektive bild. Sedan hjälptes vi åt att räkna, fick in lite matematik. Jag visste ju vilka parker de gillade så när jag valde vad de fick rösta på så kom alla i slutet av veckan att ha fått gå till sin favoritpark.

Att rösta är bara ett sätt att visa dem hur man kan ta demokratiska beslut. Det behöver varken vara något laddat eller något att avfärda. Men det är bra om man kan få in det i verksamheten eftersom rösträtt jämte allas lika värde är den största symbolen vi har för demokrati.

Moa Duvner, specialpedagog och förskollärare

 

LÄS ÄVEN

Eva Lindström: Dålig idé att låta barnen rösta

Fråga experten: Måste jag skotta snö på gården?

Så stöttar du ängsliga barn

Förskolan: Lämningar och hämtningar

Lyssna på Förskolan!