När olyckan är framme

Den här artikeln publicerades ursprungligen på forskolan.se

Om ett barn råkar ut för en allvarlig olycka i förskolan är det viktigt att veta hur man ska agera. Förskolan tipsar om vad du kan göra!

För barnsjuksköterskan Magnus Sandberg på Lillugglans BVC i Göteborg, råder det ingen tvekan om vilka kunskaper som är viktigast för förskollärare att kunna vid barnolyckor.

– Jag tycker att det tydligt borde lagstiftas att all förskolepersonal ska ha grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen för barn. De insatser som görs under de första minuterna kan vara helt livsavgörande, säger han.

Livräddande första hjälpen innebär till exempel kunskaper om vad som ska göras när ett barn sätter i halsen, förlorar medvetandet, drabbas av hjärtstopp eller stor blödning. Magnus Sandberg poängterar att det är viktigt att gå en kurs för att lära sig handgreppen och få möjlighet att träna på en övningsdocka. Det behövs sedan återkommande årlig träning för att kunskaperna ska hållas aktuella.

– Min uppfattning är att om man vet vad som ska göras när det värsta händer, då blir man tryggare och mer handlingskraftig även vid mindre allvarliga olyckor.

Han uppmanar förskolor att skapa en handlingsplan som innehåller viktiga telefonnummer och enkla instruktioner om vad som ska göras vid olika typer av olyckor. Ett annat förslag är att förebygga olyckor genom att regelbundet kontrollera inomhus- och utomhusmiljön för att upptäcka olycksrisker, ungefär på samma sätt som vid en brandöversyn. Det kan handla om att sätta skydd över vassa hörn, kolla klämskydd på dörrar eller att försäkra sig om att fönstren är låsta.

Magnus Sandberg träffar ibland föräldrar och barn som söker hjälp hos BVC efter olyckor som inträffat i förskolan. Även förskolepersonal vänder sig till mottagningen för råd kring skador.

– Fall- och sårskador, att barnet klämt sig eller fått skador i samband med kollision med ett annat barn är några av de vanligaste olyckorna, berättar han.

Det saknas dock nationell statistik över vilka barnolyckor som sker i förskolan och hur många som drabbas. Förskolorna har ingen skyldighet att rapportera olyckor och tillbud som drabbar barnen och det finns heller inga krav på uppföljning. Utbildningsdepartementet utreder för närvarande ett förslag om att införa ett nationellt rapporteringssystem för förskolorna. Målet är att kunna öka kunskapen om skaderisker och stärka det förebyggande arbetet.

Men vem bär ansvaret om ett barn råkar ut för en allvarlig olycka i förskolan? Det beror på hur olyckssituationen ser ut. Det övergripande ansvaret ligger hos huvudmannen, som kan vara en kommun eller en enskild huvudman. Men det finns rättsfall där förskollärare exempelvis dömts till vållande av kroppsskada för att de varit oaktsamma och bidragit till att en olycka har kunnat ske.