Sök

Tydligare uppdrag för förskoleklassen

Den här artikeln publicerades ursprungligen på forskolan.se

Regeringen vill höja kvaliteten i förskoleklassen och göra den mer likvärdig. Som ett led i det har Skolverket fått uppdraget att ta fram förslag på förändringar i läroplanen.

Många förskollärare i förskoleklass har länge upplevt att verksamheten faller mellan stolarna. Uppdraget, att vara en brygga mellan förskola och grundskola med, samtidigt som innehållet ska utgå från grundskolans läroplan, har av många uppfattats som otydligt.

Utöver att själva verksamheten ska bli tydligare vill regeringen också ha en klarare reglering av övergången mellan förskola, förskoleklass, fritidshem och skola

– Det är jättebra och efterfrågat av många att det ska bli tydligare hur man ska arbeta i förskoleklassen, säger Per Edberg, förskollärare i förskoleklass och ledamot i Lärarförbudets skolformsnämnd för förskolan.

– Även om jag tror att kvaliteten generellt sett är hög vet jag att många gör egna tolkningar av hur verksamheten ska bedrivas. Det finns också en stor osäkerhet om förväntningarna från förskola, skola och föräldrar, på hur hårt det ska satsas på innehållet. Vissa känner inte ens till vilken läroplan som gäller, säger han.

Per Edberg tror inte att regleringen för hur övergången ska gå till kommer att ha lika stor betydelse:

– Man det är bra om förskoleklassens roll, som en mjuk övergång mellan förskola och skolan regleras, så att den består i stället för att bli ett tionde skolår, säger Per Edberg.

Även fritidshemmens verksamhet kommer att ses över och bli tydligare reglerad i läroplanen.

En delredovisning av Skolverkets uppdrag ska lämnas till Utbildningsdepartementet senast 1 juni 2015 och sedan redovisas i sin helhet senast 30 november 2015.