Stenkula: Anna Ekström förminskar alla förskollärare

En hånfull klapp på huvudet. Det är vad utbildningsministern ger förskollärarna med den nya tioåriga grundskolan. Det tycker Erik Stenkula, förskollärare på Fågelsångens förskola i Norrköping.

VART ÄR VI PÅ VÄG, nu när grundskolan ska bli tioårig och förskoleklassen försvinner helt? Ska hela den svenska förskolan sluta som den franska Ecole maternelle, där ungarna sitter som ljus redan som 3-åringar och leken avbryts för mer skolbetonat arbete var tjugonde minut?

För om bryggan inte ska knaka mellan förskoleklass och ettan – får vi i fortsättningen ta braket med femåringarna då? Det kommer att bli kostsamt. Hur många miljoner avsätts för det?

Utbildningsminister Anna Ekström vill att barnens kunskapsresultat ska fortsätta uppåt. För det var väl det senaste Pisa-undersökningen visade? Eller? Hade inte de svagsinta eleverna exkluderats för att snygga till Pisaundersökningens resultat? Jo. Så det där om att det går bättre för svensk skola nu, det vet vi ju inte ens.

Därför borde hennes departement ha vett att lämna vår förskolekultur i fred. De borde kunna lita på det vi förskollärare åstadkommer med våra ungar i förskoleklass. Men icke. Jag vet inte för vilken gång i ordningen det vi gör i förskolan helt hamnar i skuggan av vad de gör i grundskolan. Betyder livslångt lärande ens något länge?

Erik Stenkula, förskollärare på Fågelsångens förskola i Norrköping.

Anna Ekström vill att vi förskollärare minsann ska se till att skaffa oss 30 behörighetsgivande högskolepoäng i både matte och svenska om vi över huvud taget ska få jobba kvar med våra sexåringar. Medan de grundskollärare vi ska börja samarbeta med i den nya ettan bara behöver en flugvikt av förskolepedagogiskt lyft.

Det låter nästan som vi ska vara tacksamma. Hade det inte varit en sådan förskollärarbrist hade hon säkert slagit oss med ännu mer tvingande högskolepoäng i huvudet.

Anna Ekström försöker i samma andetag klappa oss förskollärare på huvudet genom att hävda att leken minsann kan vara ett mycket kraftfullt verktyg både för lärande och utveckling. Så varför då inte behålla förskoleklassen som den är i dag? Varför ska grundskollärarna in i vår verksamhet och försöka lyfta förskollärarpedagogik – utan rätt kompetens?

Redan 1998, när förskoleklassen infördes, var tanken att den skulle fungera som en brygga mellan förskola och skola. Det har den inte gjort, tycker utbildningsministern. Varför har det då tagit 23 år för hennes departement att inse att vi behöver en sådan här reform? Hur ser underlaget ut med dessa insikter? Och vad kommer härnäst?

För om bryggan inte ska knaka mellan förskoleklass och ettan – får vi i fortsättningen ta braket med femåringarna då? Det kommer att bli kostsamt. Hur många miljoner avsätts för det?

Eller är nästa hemliga steg, för att undvika kollisioner, att vi ska ha svensk Ecole maternelle där en ensam förskolemajor står på varje avdelning i givakt medan en skock på 30 ungar sitter blickstilla?

Nä, då kunde nog Anna Ekström och hennes departement använt de 231 miljoner som denna reform årligen ska kosta oss skattebetalare till något betydligt bättre. Vad sägs om mindre barngrupper och mer ändamålsenliga lokaler?

LÄS ÄVEN

Förskollärare blir av med behörighet – ministerns förklaring

Lärarförbundet sågar nya beskedet om förskoleklass

Nya beskedet: F-klasslärare ska fortbildas när grundskolan blir tioårig

Debatt: Nej, Anna Ekström problemen försvinner inte med höjda krav på f-klasslärare

Debatt: Vi som arbetar i förskoleklass är redan experter på sexåringar!

Podcast: Stressen med sekretessen