Sök
Publishing-priset logga

Förskollärarna i förskoleklass utnyttjas

Lärare i förskoleklass har ofta även fritidsansvar och hinner inte planera på arbetstid.

Förskoleklassen är en bricka i ett politiskt spel, där den största pedagogiska kompetensen medvetet nedvärderas. Det menar Åsa Sandén, förskollärare i förskoleklass i Akalla.

FELET MED FÖRSKOLEKLASSEN är förutsättningarna. Förskoleklassens lärare har ofta inte alls samma möjligheter som skolans övriga lärare att bedriva en god verksamhet. Förskoleklassens lärare måste ofta ansvara för två verksamheter. I stället för att förbereda dagens undervisning måste de vara på morgonfritids, och i stället för att vara med på skolutvecklingsmöten eller planera måste de arbeta på fritids även på eftermiddagen. Många har bara någon enstaka timme per vecka till att planera för både förskoleklassens och fritidshemmets verksamhet.

Det är därför jag tror att man vill vidareutbilda dem som redan är experter på 5–6-åringars lärande, förskollärarna, men inte grundskollärarna, som saknar direkt utbildning för åldersgruppen.

Förskollärarna planerar och fixar i stället på sin fritid, utan ersättning. 

Det är en ekonomisk fråga, helt enkelt. Det blir dyrare att ge dem samma typ av tjänst som övriga lärare. Sedan tillkommer problemet med för stora klasser. I min skola har vi krav på oss från huvudman om att ha 30 elever per klass. Hur ska det funka i området med 99 % elever med annat ursprung än svenskt, dessutom med många helt nyanlända, barn med npf-diagnoser, krigstraumatiserade barn och barn med språkstörning, som ofta inte får något extra stöd och hjälp. Dessutom har inte alla förskoleklassbarn rätt till lika många timmar per vecka. 

Och sedan har man mage att skylla sämre skolresultat på förskollärarna. 

Jag tänker att man slänger förskoleklassen som ett köttben åt liberalerna och övriga borgerligheten. Det är ju Jan Björklunds gamla käpphäst, typ ”sluta lek och sitt still, tyst och rak i ryggen i bänken”. Det är därför jag tror att man vill vidareutbilda dem som redan är experter på 5–6-åringars lärande, förskollärarna, men inte grundskollärarna, som saknar direkt utbildning för åldersgruppen. Därför att man inte vill ha förskoleklass med förskolepedagogik längre. Man vill ha skola.

LÄS ÄVEN

Lärarförbundet sågar nya beskedet om förskoleklass

Debatt: Vi som arbetar i förskoleklass är redan experter på sexåringar!

Brister i särskilt stöd i förskoleklass

Podcast: ”Bort med samlingen!”

Lyssna på Förskolan!