Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Statliga förskolepengar kopplas mer till det socioekonomiska

I regeringens budgetproposition för 2022 aviseras om höjningar med 296 miljoner kronor för 2023 och 257 miljoner kronor från 2024.

Regeringen har beslutat att två befintliga statsbidrag till förskolan fortsättningsvis ska samlas i ett gemensamt – ett bidrag där de socioekonomiska faktorerna viktas betydligt högre än tidigare.

Statsbidraget för mindre barngrupper och bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan ska slås samman till ett nytt statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder. Det nya bidraget får användas till att bibehålla eller rekrytera personal eller till kompetensutveckling för förskollärare och annan personal. Det kan även användas för att möjliggöra att barngruppernas storlek överensstämmer med Skolverkets riktmärken.

Tidigare har bidragen för kvalitetssäkrade åtgärder fördelats med en 5-procentig socioekonomisk viktning, något som nu ökas till 50 procent.

Till en början innebär sammanslagningen dock ingen förhöjning av bidraget i reda pengar. Summan för 2022 blir densamma som tidigare, det vill säga 1,7 miljarder kronor. Men i regeringens budgetproposition för 2022 aviseras om kommande höjningar, med 296 miljoner kronor för 2023, och 257 miljoner kronor från och med 2024.

I det nya statsbidraget läggs stor vikt vid socioekonomiska faktorer, där man tar hänsyn till föräldrarnas utbildningsnivå, disponibla inkomst och tid med uppehållstillstånd i Sverige. Tidigare har bidragen för kvalitetssäkrade åtgärder fördelats med en 5-procentig socioekonomisk viktning, något som nu ökas till 50 procent.

Utbildningsminister Anna Ekström poängterar att en förskola av hög kvalitet bidrar till en trygg, lärorik och stimulerande uppväxt för alla barn och ett starkt och jämlikt samhälle.

– Därför fortsätter regeringen satsningarna på förskolan med mest resurser där behoven är som störst, säger hon. Så bidrar vi till hög kvalitet och små barngrupper på alla förskolor i hela landet.

LÄS ÄVEN

Studie: Barnen med sämst förutsättningar

Vi sviker de våldsutsatta barnen

Måste vi rycka in och jobba i köket?

Lyssna på Förskolan!